Bài mới nhất

17/03/2018

MỘT LẦN ĐỂ “NHẬN DIỆN”

Câu chuyện đám tang mẹ có là một trong những chủ đề được đám rận chủ quốc nội và các thế lực thù địch nước ngoài khai thác triệt để thời gian qua. Tất cả ý đồ của chúng đều nhằm xây dựng nên câu chuyện giả tưởng về “triều chính đấu đá” để lừa người đọc, làm cho người đọc “phải thấy” là nội bộ Đảng đang đấu đá, thanh trừ nhau, tờ đó làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mà khi quần chúng mất lòng tin thì Đảng không có lý do để tồn tại. Vậy là mục đích hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế vào đó là những đảng phái do chúng lập ra dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và đồng minh, sẽ thành hiện thực. Đồng thời Mỹ cũng thỏa mãn được dã tâm cũng như "nỗi nhục" tại Việt Nam

Thế nhưng, vẫn một câu nói “sự thật không thuộc sở hữu của một cá nhân mà nó thuộc về cả loài người”, và đương nhiên khi nó thuộc tất cả chúng ta thì không ai có thể dấu. Với chùm ảnh dưới đây hi vọng sẽ dập tắt, đạt nát các lời lẽ xuyên tạc trên các kênh thông tin mà "rận chủ" ca ngợi nức lòng và cũng là các kênh thường xuyên có những bài viết vu cáo chính quyền
Còn đây là những lời lẽ xuyên tạc của đám “rận chủ”


Thật ra đến tầm lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì người ta không cần sự màu mè phô trương, bởi họ nghĩ rằng tốt hay xấu không thể nói bằng mồm, tất cả phải thể hiện trong từng hành động. Người đời nói cấm sai “đồng tiền càng có giá trị càng ít phát ra tiếng động”. Đối với những kẻ “rận chủ” lại hoàn toàn trái ngược, phải luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân. Sự việc này cũng là một khoảng sáng lớn để ta thấy được bản chất của những kẻ “rận chủ”.


LÊ PHAN

Hot!

Từ khóa SEO:

20 nhận xét:

Đến tầm lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì người ta không cần sự màu mè phô trương, bởi họ nghĩ rằng tốt hay xấu không thể nói bằng mồm, tất cả phải thể hiện trong từng hành động. Bọn rận chủ thì khác, chúng lúc nào cũng đề cao hành động, mà hành động của chúng là giả tạo để lừa lọc kiếm tiền hấng tiền của nước ngoài. Bản chất rõ ràng khác nhau sao đủ tư cách nói chuyện với nhau được.

Lũ “rận chủ” lúc nào luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân. Sẽ chẳng vao giờ người ta tin vào những thông tin của lũ bọn chúng cả.

Lũ “rận chủ” lúc nào luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân. Sẽ chẳng vao giờ người ta tin vào những thông tin của lũ bọn chúng cả.

Nói thực đám dận chủ chỉ được cái phô trương thanh thế là giỏi, chẳng làm dược gì giúp ích cho bà con nhưng lúc nào mở miệng ra cũng ta đây là giỏi là vì dân vì nước vì bà con. Nhục nhã,

lũ rận chủ luôn tìm mọi cách xuyên tạc, nói xấu Chính quyền nhân dân. Lần này cũng vậy, lợi dụng sự qua đời của mẹ của đông chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúng liên tiếp xuyên tạc, nói xấu Đảng va Nhà nước ta. Đúng là một lũ rãnh rỗi, có vấn đề. Chắc hản khi nhìn những hình ảnh đó lũ rận chủ chắc hẳn sẽ câm mồm.

Bọn chúng luôn tìm những vấn đề chúng ta tưởng là không có gì để soi mói, nhưng mà có một điều tôi không hiểu là chúng thiếu suy nghĩ hay sao mà những chuyện như đám ma, đám cưới đều đem ra để bàn tán, chuyện gì cũng phải có chừng mực của nó chứ, hỏi thử xem bọn chúng đã làm được gì cho gia đình mình chưa sao mà phơi chuyện gia đình người khác vậy.

Người đời nói cấm sai “đồng tiền càng có giá trị càng ít phát ra tiếng động”. Đối với những kẻ “rận chủ” lại hoàn toàn trái ngược, phải luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân. Sự việc này cũng là một khoảng sáng lớn để ta thấy được bản chất của những kẻ “rận chủ”.

vẫn một câu nói “sự thật không thuộc sở hữu của một cá nhân mà nó thuộc về cả loài người”, và đương nhiên khi nó thuộc tất cả chúng ta thì không ai có thể dấu. Với chùm ảnh dưới đây hi vọng sẽ dập tắt, đạt nát các lời lẽ xuyên tạc trên các kênh thông tin mà "rận chủ" ca ngợi nức lòng và cũng là các kênh thường xuyên có những bài viết vu cáo chính quyền.

Người ta khuất núi mà cái bọn phản động cũng không tha, vẫn còn vào xỉa xói, xuyên tạc về sự thật. Đã chống phá đất nước rồi mà lương tâm cũng bị chó cắn thì tôi cũng đến câm nín đối với hạng người như chúng. Khinh bỉ, coi thường, lũ cặn bã của xã hội, vì tiền mà sẵn sàng làm mọi thứ thất đức.

Đối với những kẻ phản động lợi dụng danh nghĩa dân chủ , nhân quyền để phá hoại sự yên bình của đất nước thì không thể tha thứ được. Nhưng những kẻ này thì luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân.

linh muc nguyen ngoc nam phong những hành động sai trái của tên linh mục không phải người.

Câu chuyện đám tang mẹ có là một trong những chủ đề được đám rận chủ quốc nội và các thế lực thù địch nước ngoài khai thác triệt để thời gian qua. Tất cả ý đồ của chúng đều nhằm xây dựng nên câu chuyện giả tưởng về “triều chính đấu đá” để lừa người đọc, làm cho người đọc “phải thấy” là nội bộ Đảng đang đấu đá, thanh trừ nhau, tờ đó làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mà khi quần chúng mất lòng tin thì Đảng không có lý do để tồn tại. Vậy là mục đích hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế vào đó là những đảng phái do chúng lập ra dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và đồng minh, sẽ thành hiện thực. Đồng thời Mỹ cũng thỏa mãn được dã tâm cũng như "nỗi nhục" tại Việt Nam
bọn dân chủ thì lắm chuyện lắm.

tầm lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì người ta không cần sự màu mè phô trương, bởi họ nghĩ rằng tốt hay xấu không thể nói bằng mồm, tất cả phải thể hiện trong từng hành động. Người đời nói cấm sai “đồng tiền càng có giá trị càng ít phát ra tiếng động”. Đối với những kẻ “rận chủ” lại hoàn toàn trái ngược, phải luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân. Sự việc này cũng là một khoảng sáng lớn để ta thấy được bản chất của những kẻ “rận chủ”.

Nhưng những kẻ này thì luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân.

không cần sự màu mè phô trương, bởi họ nghĩ rằng tốt hay xấu không thể nói bằng mồm, tất cả phải thể hiện trong từng hành động. Bọn rận chủ thì khác, chúng lúc nào cũng đề cao hành động, mà hành động của chúng là giả tạo để lừa lọc kiếm tiền hấng tiền của nước ngoài. Bản chất rõ ràng khác nhau sao đủ tư cách nói chuyện với nhau được.

Thật ra đến tầm lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì người ta không cần sự màu mè phô trương, bởi họ nghĩ rằng tốt hay xấu không thể nói bằng mồm, tất cả phải thể hiện trong từng hành động. Người đời nói cấm sai “đồng tiền càng có giá trị càng ít phát ra tiếng động”. Đối với những kẻ “rận chủ” lại hoàn toàn trái ngược, phải luôn mồm giới thiệu mình là người tốt để hy vọng người ta nghĩ mình tốt, nhưng bất hạnh thay, người đời họ cũng chỉ tin qua những hành động cụ thể và nói đến “rận chủ” thì không gì khác ngoài những hành động bán nước, hại dân. Sự việc này cũng là một khoảng sáng lớn để ta thấy được bản chất của những kẻ “rận chủ”.

là ng VN mà không yêu nước, cố tình phản động, một hành vi sấu, vì thiếu kiến thức. bi đầu óc làm ngu mui mà trở nên như thế, rồi khi bi bặc được thì nói oan, chân thành nhận lỗi, có ý hối cãi? vậy là sao? con rồng cháu tiên thì phải biết về cọi, về nguồn chứ? đúng là ông bà ta nói câu " ăn cơm đá bát"

Ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phải có sự tham gia của nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tập trung cơ sở vật chất, trí tuệ... kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động có hiệu quả.

Tôi thấy, hiện nay, biện pháp quản lý các phương tiện thông tin, truyền thông còn có nhiều bất cập, nhất là đối với các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, các trang mạng xã hội có máy chủ đặt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây là một thực tế gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm. Trong khi đó, hằng ngày, hằng giờ các thế lực thù địch tung lên mạng nhiều thông tin độc hại, tấn công vào nội bộ ta, gây nhiều khó khăn cho ta trong quản lý trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Do đó, hoàn thiện các thể chế pháp lý, ban hành các điều luật, các văn bản dưới luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông là vấn đề có tính cấp thiết hiện nay. Cùng với đó phải tăng cường các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm chủ động ngăn chặn các thông tin độc hại tấn công vào Việt Nam. Mặt khác, cần có chính sách hợp lý khuyến khích, tuyển chọn và huy động nhân tài trong lĩnh vực này, cùng với chuyên gia an ninh mạng tham gia thiết lập các “bức tường thép” để ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại thâm nhập vào nước ta. Làm tốt những vấn đề trên sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Đám rận chủ luôn miệng kêu rằng chúng hoạt động vì người dân, vì muốn đất nước tốt đẹp hơn, nhưng có thật vậy không chứ? Muốn đất nước tốt đẹp hơn mà nhìn nhận đất nước theo các mặt tiêu cực, không công nhận những thành tựu của đất nước và hơn nữa không có đóng góp gì cho đất nước ngược lại còn phá hoại sự bình yên của đất nước. Đó là dân chủ mà chúng muốn truyền tải ử?

Đăng nhận xét