Bài mới nhất

30/04/2018

30/4 NGHĨ VỀ HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC

Hòa hợp, hòa giải dân tộc

Cuộc chiến tranh Việt nam đã kết thúc 43 năm, nhưng vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc xem ra còn rất phức tạp. Bởi, có quá nhiều yếu tố ảnh hường, thậm chí là gây trở ngại, Tuy nhiên, không có nghĩa là không thể, không bao giờ hòa hợp được giữa những người con cùng dòng máu lạc hồng, con rồng cháu tiên, cùng thờ chung một đất Tổ vua Hùng. Tổ quốc Việt Nam thân yêu vẫn giang rộng vòng tay đón chào những người con đất Việt xa xứ dù quá khứ ra sao, hiện tại thế nào, nay muốn trở về với đất mẹ. Vì thế, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Kiều bào là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam và chưa bao giờ từ bỏ những người Việt tha hương và sẵn sàng chào đón nếu những người con xa tổ quốc thực sự muốn gắn kết cùng cộng đồng dân tộc.

Chúng ta đều biết rằng, những biến cố đau thương trong quá khứ của thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước, những sứ mệnh lịch sử của dân tộc đã tác động đến tình hình chính trị xã hội của đất nước, mà cuộc kháng chiến 20 năm và xa hơn nữa là cuộc kháng chiến 30 năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đã kết thúc bằng thắng lợi vẻ vang tháng 4/1975. Lần đầu tiên trong lịch sử quân xâm lược đã bị tống cổ ra khỏi bờ cõi, một minh chứng hùng hồn tinh thần quật cường vì độc lập tự do của dân tộc Việt và nay giang sơn đã thu về một mối.

Thế nên, vì hoàn cảnh khách quan đất nước vẫn còn có những người trước kia thuộc về bên kia chiến tuyến, họ là người Việt Quốc gia đã một thời phục vụ cho ngoại bang, chống lại sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, rất nhiều người sống ở trong nước và một bộ phận không nhỏ sống ở nước ngoài mang danh “tỵ nạn” cộng sản, cùng với với nhiều lý do khác nhau nên cũng có rất nhiều người Việt đang sống và làm ăn ở nước ngoài, tổng số lên tới khoảng gần 4,5 triệu người.

Có một thực tế không thể phủ nhận, một bộ phận kiều bào ở nước ngoài chưa thực sự hiểu biết rõ về chính sách về Đảng, Nhà nước VN, phần vì thiếu thông tin, có những người vì thù hận, lại có những kẻ dã tâm chính trị, cùng các thế lực quốc tế lợi dụng để chống Việt Nam… Tựu chung lại, họ là người Việt. Thế nên, dù ai có “Nói ngả nói nghiêng” thì dòng máu lạc hồng vẫn chảy trong huyết quản của những người dân Việt ở quê nhà và cùng những người Việt đang sống đâu đó trên Qủa đất này đều giống nhau, đều là máu đỏ da Vàng của dân tộc Việt Nam. Vì thế, người dân Việt Nam đã từng khẳng định một chân lý đã trở thành bất hủ rằng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tổ Quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Thế nên, việc hòa hợp dân tộc là rất cần thiết, và rất cấp bách lúc này, để dòng máu Lạc Hồng của người Việt cùng chảy qua một trái tim, hòa chung cùng một nhịp đập, để con dân đất Việt hòa hợp thành một khối thống nhất, để kiến thiết đất nước mạnh giầu, đủ khả năng bảo vệ giang sơn gấm vóc mà tổ tiên, cha ông để lại. Tuy nhiên, việc thực hiện hòa hợp thật sự xảy ra nếu như cả hai bên cùng biết khoan dung, độ lượng, ngồi lại với nhau và bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ, cho dù đó là lỗi của bên này hay bên kia.

Ai cũng biết, Chiến tranh là đau thương, mất mát, cuộc sống tiêu điều, nhân tâm lý tán, đất nước nát tan điều đó chẳng ai mong muốn. Tuy nhiên, trong công cuộc hòa hợp này, không bao giờ, bất cứ ai được phép phủ nhận cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc ngoại xâm giành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước, đó là một quyết sách đúng đắn của người Việt Cộng sản. Đó là, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần dân tộc Việt không chịu khuất phục trước cường quyền. Đất nước Việt Nam nhỏ bé suốt chiều dài lịch sử 4000 năm luôn là nạn nhân của những cuộc xâm lăng của ngoại bang, người dân Việt thấu hiểu quá nhiều về chiến tranh và giá trị của một nền hòa bình.

Đau thương, mất mát trong chiến tranh giành độc lập dân tộc là quá lớn, hậu quả mà chúng ta phải hứng chịu là quá nặng nề, Thế nên, ai đó cứ bảo thủ, giữ mãi sự chia rẽ, nuôi dưỡng mãi hận thù đó là hành vi, một trong những nguyên nhân, để khoét sâu thêm nỗi đau của dân tộc, nỗi đau chung đó cần phải được hàn gắn sớm được gỡ bỏ. Tuy nhiên, đáng tiếc thay vì hàn gắn, có một thực tế không thể phủ nhận, đây đó vẫn có một số người cố tình “Đào bới lịch sử”, họ “Bới lông tìm vết” Cố tìm những thứ mà mình không có, để đảo ngược lịch sử, gợi lại vết thương cũ tuy đã lành sẹo nhưng vẫn còn nhức nhối về sự chia rẽ trong lòng dân tộc, nay đang nỗ lực để “Hóa giải” để hòa hợp dân tộc.

Vì thế, đào bới lịch sử là tạo nên hận thù, xây thêm hố ngăn cách cùng những toan tính sai lầm, đó là tội ác, càng làm cho đất nước bị suy yếu. muốn đất nước ổn định và phát triển, chỉ còn cách duy nhất là đoàn kết dân tộc để cùng chung tay xây dựng đất nước Việt hùng cường. Vì thế, người dân Việt trong và ngoài nước cần có sự đoàn kết để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, để sớm có tiềm lực quốc phòng hiện đại, sớm đưa nước ta trở thành cường quốc hùng mạnh. theo đúng nghĩa để bạn bè kính nể, kẻ thù không thể bắt nạt theo kiểu “Cá lớn nuốt Cá bé”.

Cuộc chiến đã chấm dứt 43 năm, nhân dân và Nhà nước Việt Nam đã từ lâu không hề nhắc đến tội lỗi và cũng chẳng ai thù hằn các cá nhân đã một thời lầm lỗi. Ngày chiến thắng 30/04/1975 là ngày vui chung của toàn dân tộc, ngày hội của non sông thống nhất. Hôm nay, đất nước thanh bình nhân dân đang sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, đang chung tay, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì chẳng có lý do gì mà khơi lại quá khứ đau thương của cá nhân và của cả dân tộc này.

Mặc dù trong suy nghĩ của nhiều người còn có những khác biệt về nhận thức, cách nhìn nhận nhiều vấn đề “Trong và sau cuộc chiến”, tuy nhiên, những mặc cảm của quá khứ cũng đã đến lúc được rũ bỏ, những hận thù và sự thiếu hiểu biết lẫn nhau cũng cần hóa giải. Vì thế, người Việt hiện nay đang cần đến nhau và vì nhau hơn lúc nào hết, để đại đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất, có đầy đủ khả năng và sức mạnh để kiến thiết đất nước, chống kẻ thù chung bảo về giang sơn, gấm vóc của tổ tiên, cha ông để lại.

Tống Giang


Hot!

Từ khóa SEO:

21 nhận xét:

Người Việt hiện nay đang cần đến nhau và vì nhau hơn lúc nào hết, để đại đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất, có đầy đủ khả năng và sức mạnh để kiến thiết đất nước, chống kẻ thù chung bảo về giang sơn, gấm vóc của tổ tiên, cha ông để lại.

Đào bới lịch sử là tạo nên hận thù, xây thêm hố ngăn cách cùng những toan tính sai lầm, đó là tội ác, càng làm cho đất nước bị suy yếu. muốn đất nước ổn định và phát triển, chỉ còn cách duy nhất là đoàn kết dân tộc để cùng chung tay xây dựng đất nước Việt hùng cường.


Cuộc chiến tranh Việt nam đã kết thúc 43 năm, nhưng vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc xem ra còn rất phức tạp. Bởi, có quá nhiều yếu tố ảnh hường, thậm chí là gây trở ngại, Tuy nhiên, không có nghĩa là không thể, không bao giờ hòa hợp được giữa những người con cùng dòng máu lạc hồng, con rồng cháu Tiên, cùng thờ chung một đất Tổ vua Hùng. Tổ quốc Việt Nam thân yêu vẫn giang rộng vòng tay đón chào những người con đất Việt xa sứ dù quá khứ ra sao, hiện tại thế nào, nay muốn trở về với đất mẹ. Vì thế, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Kiều bào là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam và chưa bao giờ từ bỏ những người Việt tha hương và sẵn sàng chào đón nếu những người con xa tổ quốc thực sự muốn gắn kết cùng cộng đồng dân tộc.

Chiến thắng ngày 30/4 là thành quả quan trọng trong sự nghiệp thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc do Đảng, Nhà nước và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hòa hợp, đoàn kết, luôn tự hào và thắp sáng truyền thống của cha ông ta để chung tay góp sức trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ thành quả to lớn của những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành lấy về cho đất nước.


Ngày 30-4 là ngày hòa hợp dân tộc, cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường… Hòa hợp dân tộc đã xóa bỏ hận thù để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên CNXH, xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Đối với dân tộc Việt Nam, chiến thắng 30-4-1975 không phải là một thắng lợi dễ dàng. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn ác đó của đế quốc Mỹ, hơn 3 triệu đồng bào, chiến sĩ của ta đã ngã xuống; hàng ngàn làng mạc, thành phố đã bị san phẳng; đến nay nhiều di chứng của cuộc chiến tranh vẫn tồn tại dai dẳng chưa thể khắc phục xong.

Đất nước Việt Nam đã thống nhất 43 năm, nhưng kỳ thực, chưa bao giờ, người Việt thống nhất về nhân tâm, vẫn còn đó sự chia rẽ vùng miền, đảng phái chính trị, tôn giáo; vẫn còn đó những kỳ thị giữa “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc”; vẫn còn đó thái độ cha chú hay thói kiêu ngạo của những người cộng sản; và trên tất cả là cuộc chiến ý thức hệ giữa hai bên “Quốc gia” và “Cộng sản - vốn là nguyên nhân của cuộc chiến hai miền Nam Bắc kéo dài hơn 20 năm, nay vẫn đang tiếp tục chưa có hồi kết thúc.

Mặc dù trong suy nghĩ của nhiều người còn có những khác biệt về nhận thức, cách nhìn nhận nhiều vấn đề “Trong và sau cuộc chiến”, tuy nhiên, những mặc cảm của quá khứ cũng đã đến lúc được rũ bỏ, những hận thù và sự thiếu hiểu biết lẫn nhau cũng cần hóa giải. Vì thế, người Việt hiện nay đang cần đến nhau và vì nhau hơn lúc nào hết, để đại đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất, có đầy đủ khả năng và sức mạnh để kiến thiết đất nước, chống kẻ thù chung bảo về giang sơn, gấm vóc của tổ tiên, cha ông để lại.

Đây là sự kiện đánh dấu sự thắng lợi của cách mạng nước ta đối với một thế lực xâm lược và tay sai của chúng ở miền Nam Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng để thống nhất đất nước, điều mà lẽ ra đã có thể thực hiện được từ 20 năm trước đó, nếu không có sự can thiệp của các thế lực ngoại bang. Khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất của nhân dân ta luôn cháy bỏng nên không có gì cản trở được nhân dân ta vùng lên thực hiện khát vọng đó.

Ngày 30-4, hát lại ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Hồng Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh càng thấm thía hơn với câu “vui sao nước mắt lại trào”. Bởi trong niềm vui đó có bao nhiêu sự hy sinh, mất mát cũng như có bao nhiêu sự cố gắng, phấn đấu của nhiều thế hệ. Trên con đường đi tới, cũng luôn cần có sự hy sinh, phấn đấu của những lớp người nối tiếp, trong đó có nhiều người ra đời sau ngày 30-4-1975 lịch sử.

Hòa hợp, hòa giải là ước vọng chính đáng của đại đa số người Việt Nam trong nước và sinh sống ở nước ngoài. Đây là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Trên thực tế, chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đã đạt những kết quả quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, như Bác Hồ đã từng nói: “Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta.

Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”2. Vì thế, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, làm lan tỏa giá trị nhân văn trong chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước ta để cảm hóa, đoàn kết mọi người dân Việt Nam cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh.

Thật là sai lầm khi một bộ phận người Việt Nam, đặc biệt là số người Việt ở Mỹ lại đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Rõ ràng điều đó không thích hợp với Việt Nam. Và đương nhiên không thể nào chấp nhận việc vì một bộ phận nhỏ số người lợi dụng chính sách hòa hợp, hòa giải của Đảng, Nhà nước ta để đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý gây hại đến sự ổn định và phát triển của đất nước được.

Hơn bốn mươi năm qua là một trải nghiệm thiết thực giữa hai giới tuyến tư tưởng, đấy là căn bệnh khó hóa giải. Còn một bộ phận không nhỏ nuôi dưỡng tinh thần bại hoại hoặc tự ti mặc cảm thì làm sao hòa hợp, làm sao hòa giải được? Ấy là còn chưa kể không ít kẻ vẫn còn mang nặng tư tưởng chống đối, phản kháng!

Năm tháng sẽ qua đi nhưng Chiến thắng 30/4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Đối với lịch sử thế giới, Chiến thắng 30/4 như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Không chỉ đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đối với các lực lượng cách mạng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Chiến thắng 30/4 còn củng cố niềm tin, niềm phấn khởi và tiếp thêm động lực cho hàng trăm triệu người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.

với dân tộc Việt Nam, chiến thắng 30/¬4/¬1975 không phải là một thắng lợi dễ dàng. Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn ác đó của đế quốc Mỹ, hơn 3 triệu đồng bào, chiến sĩ của ta đã ngã xuống; hàng ngàn làng mạc, thành phố đã bị san phẳng; đến nay nhiều di chứng của cuộc chiến tranh vẫn tồn tại dai dẳng chưa thể khắc phục xong. Trong cuộc chiến tranh này, chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa, lẽ phải, chúng ta đã chứng minh cho kẻ thù thấy được sức mạnh của dân tộc anh hùng. Có nhiều nguyên nhân tạo nên chiến thắng nhưng trong đó, việc phát huy cao độ truyền thống yêu nước và giương cao ngọn cờ chính nghĩa, đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng, khát vọng hòa bình, giải phóng dân tộc của nhân dân ta là một trong những nguyên nhân mang tính quyết định. Đó cũng là thắng lợi của bạn bè, các lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là một trong những giá trị cao cả của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Sự thật lịch sử về chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước đã quá rõ ràng, không thể bị phủ nhận, lẫn lộn trắng đen

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi, đã đi vào lịch sử dân tộc như những Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ…. Đó mãi mãi là niềm tự hào dân tộc, luôn cổ vũ nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, toàn tâm toàn ý phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi, đã đi vào lịch sử dân tộc như những Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ…. Đó mãi mãi là niềm tự hào dân tộc, luôn cổ vũ nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, toàn tâm toàn ý phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sẽ chẵng ai tin vào những luật điệu tuyên chuyền của bọn chúng đâu… nhân dân việt Nam sẽ và mãi mãi tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước… những luận điệu này chỉ dành cho những kẻ không phải là người dân việt nam và suốt ngày tư tưởng về cái chế độ không phải là của nhân dân đó thôi.

Đăng nhận xét