Bài mới nhất

15/05/2018

BÀN VỀ ĐẤT ĐAI – TRỊNH BÁ PHƯƠNG LẠI THỂ HIỆN MÌNH NÃO NGẮN

Trịnh Bá Phương
Vẫn là câu nói “Rau má chẳng bao giờ leo được giàn’, nòi nào giống nấy, mặc dù trải qua hai đời hành nghề khiếu kiện đất và được mệnh danh là “đại gia dân oan Dương Nội” nhưng có lẽ do gen bẩm sinh ngu dốt từ bố mẹ (Bố Trịnh Bá Khiêm, mẹ Cấn Thị Thêu) nên việc đưa ra các lý luận để “vật’ chính quyền của Phương nó vẫn dừng lại ở mức độ cùn mằn, đã ngu lại còn thể hiện.

Chuyện là mới đây, Trịnh Bá Phương có chia sẻ bài viết với tiêu đề ““Đất đai và bản chất ăn cướp của một điều luật”. Nội dung câu chuyện xoay quanh vấn đề đất cát. Cụ thể Phương phân tích mổ xẻ Điều 53 của Hiến pháp Việt Nam 2013: “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. 

Bài viết có đoạn, “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”? Ta bị đánh lừa, nghe bùi tai bởi hai chữ “toàn dân” và “Nhà nước đại diện”, nhưng xin thưa nhà nước chỉ thực sự là đại diện cho quyền lợi toàn dân khi chính quyền là của một nền dân chủ đa nguyên pháp trị lý tưởng (nhà nước lý tưởng ấy bao giờ mới có?), chứ khi chính quyền do một Đảng “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” (gọi tắt là toàn trị) thì chỉ những kẻ quá ngu mới còn hồ hởi gửi trứng cho ác, trao sở hữu bao đời của tổ tiên mình cho mấy đứa có trời mà tin được? Ngay những nước văn minh nhất của thế giới ngày nay cũng không nước nào dám xóa hết tư hữu đất đai của dân trao cho nhà nước của họ làm chủ sở hữu, mặc dù Nhà nước của họ đã là dân chủ đa nguyên pháp trị nghiêm chỉnh.

Đọc có thể thấy ngay ý tưởng của Phương gửi trong bài Viết này đó là “phải đa nguyên, đa đảng đất mới là của dân, còn chỉ giao cho Đàng Cộng sản Việt Nam thì không có đất”. Đây thực chất cũng là mong muốn của đám rận chủ và các thế lực thù địch bấy lâu nay. Chúng muốn đa nguyên đa đảng để dễ bề đưa nhưng các đảng phải của chúng (những đảng phái do chúng lập ra và được sự hậu thuẫn từ các thế lực thù địch nước ngoài ) vào dành quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam.Thủ đoạn của đám cẩu tặc này, đó thông qua hoạt động truyên truyền ,xuyên tạc, bôi nhọ (như cách Trịnh Bá Phương và đám “rận chủ” đang làm) để hạ bệ uy tín, ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để tâng bốc cho chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” của các nước tư bản phương tây (đặc biệt là Mỹ), từ đó kêu gọi người dân Việt Nam lựa chon chế độ “đa đảng”, và khi người dân ta chấp nhận đa đảng thì đương nhiên các Đảng phải phản động chúng thành lập lén lút bấy lâu nay sẽ ngốc đầu dậy cạnh tranh quyền lực với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ngay lúc đó, lợi dụng những khó khăn của Đảng ta trong quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước, phía các thế lực thù địch nước ngoài sẽ bơm của cải vật chất, hỗ trợ “tinh thần” để các Đảng phái này PR lấy lòng người dân, với mong muốn đến thời điểm bầu cử chúng được lên năm quyền lãnh đạo. Và khi đó chúng mới hiện rõ bản chất thật của mình, tất cả phục vụ cho lợi ích của phương Tây, Viêt Nam lúc đó trở thành sân sau, thành căn cứ quân sự hoặc một thứ bất kỳ và độc lập tự do của người dân Việt Nam nó không tuyệt đó như bây giờ (Chế độ Việt Nam cộng hòa tay sai là ví dụ sống động nhất cho âm mưu này)

Bàn về ý kiến của Trịnh Bá Phương rằng “nếu không đa đảng mà chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì đất không thuộc về nhân dân”. Xin thưa rằng đất của người dân Việt Nam hôm nay có được chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ, chứ không phải như cái cách cướp đất của người dân như thời Ngô Đình Diệm mà đám rận chủ như Phương đang nức lòng ca ngợi (Với “cải cách điền địa”, ông Diệm đã tước đoạt đất đai của nông dân và khôi phục lại giai cấp địa chủ, tạo thêm chỗ dựa xã hội cho chế độ. Cho nên, sau này dù có mị dân đến mấy, chính quyền này cũng không giành được sự ủng hộ ở nông thôn). Phương cũng cần hiểu rằng ngay ở các nước tư bản như Mỹ thì đất đại vẫn do Chính phủ đứng ra đại diện quản lý, chứ không phải phân cho người một mảnh thích làm gì thì làm, nếu không thì đã không có tình trạng vô gia cư, sinh sống ở khu ổ chuột…

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai được hiểu như sau. 

– Đất đai là một bộ phận quan trọng của lãnh thổ quốc gia Việt Nam, được hình thành, tồn tại và phát triển cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã bỏ ra biết bao công sức khai phá, cải tạo đất, cũng như xương máu để gìn giữ từng tấc đất của quốc gia. Vì vậy, đất đai phải thuộc sở hữu chung của toàn dân, không thể thuộc về bất cứ một cá nhân, tổ chức nào. 

– Nhà nước với những đặc trưng vốn có của mình, là thiết chế trung tâm của hệ thống chính trị, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền lực nhân dân dưới hình thức dân chủ đại diện. Vì vậy, Nhà nước là thiết chế đại diện cho nhân dân (chủ sở hữu duy nhất đối với đất đai ở nhà nước ta) thực hiện quyền chủ sở hữu đối với đất đai. 

– Nhà nước có chức năng thống nhất quản lý các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Vì vậy, Nhà nước cũng có chức năng thống nhất quản lý về đất đai. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu về đất đai tuy nhiên lại không trực tiếp sử dụng đất đai. Với tư cách là người đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, Nhà nước thực hiện các quyền năng sau:

– Quyền định đoạt đối với đất đai, gồm có: Quyết định mục đích sử dụng đất (thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất); Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Định giá đất. 

– Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai, như: Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại. 

– Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và quy định quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Các cá nhân, tổ chức không có quyền sở hữu đất mà chỉ có quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất của các chủ thể này được xác lập do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng. Người có quyền sử dụng đất, tuy không có quyền sở hữu đối với đất nhưng trong những trường hợp nhất định cũng có các quyền năng như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Và chính vì đất đai là sở hữu của toàn dân, nên những kẻ như Trịnh Bá Phương, hay Lê Đình Kình, Lê Đình Công…đừng nghĩ cứ ra rào rồi chây ì theo kiểu để lâu cứt trâu hóa bùn thì ngay lập tức sẽ biến thành đất của mình. Nếu như vậy có lẽ xã hội đã loạn lạc vì nạn cướp đất và dành đất, người ta thay bỏ công sức làm việc để có tiền mua đất, thì tranh nhau đi rào, chiếm... Của cải là sự kết tinh của sức lao động, làm gì có chuyện những kẻ, ăn không, ngồi rỗi, không bỏ ra một chút công sức nào cho đất nước (chưa kể những loại như Trịnh Bá Phường còn bán nước) lại chiễm chệ lấy một phần tài sản của toàn dân cho mình. 

Thực ra bài viết này không có mục đích để Trịnh Bá Phương ngẫm nghĩ, bởi những kẻ như Phương nói chuyện học thức không khác gì đàn bầu gảy tai trâu. Mà mục đích để cho mọi người thấy được sự đúng đắn, tính ưu Việt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhận ra âm mưu của đám rận chủ cũng như các thế lực thù địch nước ngoài.

NHÂN TÂM

Hot!

Từ khóa SEO:

26 nhận xét:

Trịnh Bá Phương là con của vợ chồng “đại gia dân oan” Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm. Vợ chồng nhà Thêu – Khiêm là những “ngọn cờ” đầu của “dân oan Dương Nội” và vì thế họ trở thành đại gia với bao la bạt ngàn đất cát, trang trại. Được sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống kiếm ăn bằng việc dụ dỗ và biến những người dân rất đỗi bình thường trở thành “dân oan” thì việc Phương đi theo con đường của bố mẹ cũng không có gì là lạ.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Đọc có thể thấy ngay ý tưởng của Phương gửi trong bài Viết này đó là “phải đa nguyên, đa đảng đất mới là của dân, còn chỉ giao cho Đàng Cộng sản Việt Nam thì không có đất”. Đây thực chất cũng là mong muốn của đám rận chủ và các thế lực thù địch bấy lâu nay. Chúng muốn đa nguyên đa đảng để dễ bề đưa nhưng các đảng phải của chúng vào dành quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam.Thủ đoạn của đám cẩu tặc này, đó thông qua hoạt động truyên truyền ,xuyên tạc, bôi nhọ để hạ bệ uy tín, ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đất của người dân Việt Nam hôm nay có được chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ, chứ không phải như cái cách cướp đất của người dân như thời Ngô Đình Diệm mà đám rận chủ như Phương đang nức lòng ca ngợi (Với “cải cách điền địa”, ông Diệm đã tước đoạt đất đai của nông dân và khôi phục lại giai cấp địa chủ, tạo thêm chỗ dựa xã hội cho chế độ. Cho nên, sau này dù có mị dân đến mấy, chính quyền này cũng không giành được sự ủng hộ ở nông thôn), Phương cũng cần hiểu rằng ngay ở các nước tư bản như Mỹ thì đất đại vẫn do Chính phủ đứng ra đại diện quản lý, chứ không phải phân cho người một mảnh thích làm gì thì làm

Chính vì đất đai là sở hữu của toàn dân, nên những kẻ như Trịnh Bá Phương, hay Lê Đình Kình, Lê Đình Công…đừng nghĩ cứ ra rào rồi chây ì theo kiểu để lâu cứt trâu hóa bùn thì ngay lập tức sẽ biến thành đất của mình. Nếu như vậy có lẽ xã hội đã loạn lạc vì nạn cướp đất và dành đất, người ta thay bỏ công sức làm việc để có tiền mua đất, thì tranh nhau đi rào, chiếm... Của cải là sự kết tinh của sức lao động, làm gì có chuyện những kẻ, ăn không, ngồi rỗi, không bỏ ra một chút công sức nào cho đất nước (chưa kể những loại như Trịnh Bá Phường còn bán nước) lại chiễm chệ lấy một phần tài sản của toàn dân cho mình.

Vẫn là câu nói “Rau má chẳng bao giờ leo được giàn’, nòi nào giống nấy, mặc dù trải qua hai đời hành nghề khiếu kiện đất và được mệnh danh là “đại gia dân oan Dương Nội” nhưng có lẽ do gen bẩm sinh ngu dốt từ bố mẹ (Bố Trịnh Bá Khiêm, mẹ Cấn Thị Thêu) nên việc đưa ra các lý luận để “vật’ chính quyền của Phương nó vẫn dừng lại ở mức độ cùn mằn, đã ngu lại còn thể hiện.

Và chính vì đất đai là sở hữu của toàn dân, nên những kẻ như Trịnh Bá Phương, hay Lê Đình Kình, Lê Đình Công…đừng nghĩ cứ ra rào rồi chây ì theo kiểu để lâu cứt trâu hóa bùn thì ngay lập tức sẽ biến thành đất của mình. Nếu như vậy có lẽ xã hội đã loạn lạc vì nạn cướp đất và dành đất, người ta thay bỏ công sức làm việc để có tiền mua đất, thì tranh nhau đi rào, chiếm... Của cải là sự kết tinh của sức lao động, làm gì có chuyện những kẻ, ăn không, ngồi rỗi, không bỏ ra một chút công sức nào cho đất nước (chưa kể những loại như Trịnh Bá Phường còn bán nước) lại chiễm chệ lấy một phần tài sản của toàn dân cho mình.

Những lời nói và hành động đã chứng tỏ Trịnh Bá Phương chẳng có một chút kiến thức nào cả, hắn đã đang tự chuốc lấy sự ngu ngốc và tội lỗi về bản thân mình mà thôi. Tuổi trẻ không lo học hành tu dưỡng hẳn hoi, lại đi dẫm vào vết xe đổ của mẹ hắn thì rồi kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu, lại đánh đổi tuổi trẻ bằng những nhày tháng sống trong tù thôi.

Lại xuyên tạc vấn đề đất đai luôn bị các đối tượng xấu, đối tượng chống đối lợi dụng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống nhà nước. Xin gửi tới những kẻ này rằng sống trên đời này thì phải biết cái gì đúng cái gì sai chứ. Nhìn mặt thì sáng sủa thế mà lại không biết rằng hành động của mình là sai trái. Đúng là mẹ nào con nấy mà, Trịnh Bá Phương không học cái tốt, không đi làm những việc có ích, mà lại đi học những bản tính xấu xa từ người mẹ của mình, vậy thì Trịnh Bá Phương đang tự dựng 1 tương lai mịt mù cho mình rồi

Mẹ nào thì con nấy thôi, từ nhỏ đã sống với người mẹ cào mặt ăn vạ như vậy thì nó đã ăn sâu vào tiềm thức và nhận thức rồi, hành động của nó bây giờ là tất yếu thôi, và rồi cái kết tất yếu cũng sẽ như mẹ nó nếu nó không biết dừng lại. Có thể thấy Trịnh Bá Phương không rút ra được bài học gì từ người mẹ của mình, thậm chí hắn ta còn được thừa hưởng bản chất chống đối, mặt dày từ người mẹ cũng đã có những tiếng tăm lừng lẫy trong giới dân chủ, vậy thì Trịnh Bá Phương sẽ đứng trước vành móng ngựa một ngày không xa đâu

Có thể thấy trong tâm tưởng của hắn ta chỉ mang thù hận, nhưng hắn phải hiểu những gì mẹ mình làm là sai, từ khi mà gia đình hắn nhận những đồng tiền bẩn từ bè lũ việt tân thì cuộc chơi đã kết thúc ở đây rồi. Con đường sai trái mà mẹ hắn đã chọn đã dẫn đến nhà đá xà lim, thế mà hắn đi theo vết xe đổ của mẹ nhưng sự quyết tâm chống phá của hắn sẽ là vô nghĩa bởi vì pháp luật Việt Nam nghiêm minh sẽ không tha thứ cho những hành động ngông cuồng của hắn

Tiếc thay cho một con người trẻ tuổi, tương lai ở phía trước mà không phấn đấu để có tương lai tốt đẹp và sáng sủa. Mẹ đã sai lầm như vậy mà còn không biết đường rút kinh nghiệm, để mà thoát ra lại còn lao theo. Một kẻ như Trịnh Bá Phương thì biết cái gì về chủ nghĩa Mac-Leenin chứ,một chủ nghĩa đã đưa VN giành lợi trước các nước TBCN thì thử hỏi Chủ nghĩa Mac-lenin sai ở đâu,ko đúng chỗ nào???Trịnh bá Phương tốt nhất là nên im lặng và sửa chữa bản thân mình lại đã cả lên tiếng.

Lại dẫm vào vết xe đổ của mẹ nó rồi. Cấn Thị Thêu ngày xưa cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, nhưng được đám dân chủ tâng bốc lên, khi ngửi thấy mùi tiền từ việc này nên từ một người phụ nữ bình thường, ả ta đã trở thành trùm dân oan, luôn cầm đầu các cuộc biểu tình chống đối, và số tiền có được tù hoạt động này không hề nhỏ. Có lẽ bởi vì như vậy mà con trai của Cấn Thị Thêu đã đi theo con đường của ả ta.

Lại là vấn đề đất đai, đúng là đất nước này là của dân do dân và vì dân nhưng nếu cứ cho dân sở hữu đất một cách tràn lan thì liệu còn có thể an toàn không, liệu nào mà giải quyết được vấn đề tranh chấp không.

Phương cũng cần hiểu rằng ngay ở các nước tư bản như Mỹ thì đất đại vẫn do Chính phủ đứng ra đại diện quản lý, chứ không phải phân cho người một mảnh thích làm gì thì làm. Ở Việt Nam cũng vậy, nếu mà cho dân toàn quyền thì có mà tranh nhau loạn xạ.

Chính vì đất đai là sở hữu của toàn dân, nên những kẻ như Trịnh Bá Phương, hay Lê Đình Kình, Lê Đình Công…đừng nghĩ cứ ra rào rồi chây ì theo kiểu để lâu cứt trâu hóa bùn thì ngay lập tức sẽ biến thành đất của mình. Nếu như vậy có lẽ xã hội đã loạn lạc vì nạn cướp đất và dành đất, người ta thay bỏ công sức làm việc để có tiền mua đất, thì tranh nhau đi rào, chiếm...

Của cải là sự kết tinh của sức lao động, làm gì có chuyện những kẻ, ăn không, ngồi rỗi, không bỏ ra một chút công sức nào cho đất nước (chưa kể những loại như Trịnh Bá Phường còn bán nước) lại chiễm chệ lấy một phần tài sản của toàn dân cho mình.

Trịnh Bá Phương đang ngông cuồng coi trời bằng vung khi Y liên tục có những hành vi nguy hiểm chống phá đât nước, xâm phạm đến an ninh Quốc gia, bản chất phản động của TBP đã quá rõ ràng cần phải thực thi luật pháp để TBP trả giá cho hành vi tội lỗi của mình đối với đất nước.

Trịnh Bá Phương ngông cuồng ,láo xược đi theo con đường phản động ,tiếp dấu chân của những kẻ phản động rồi tên phản động này sẽ phải trả giá thôi. Hy vọng rằng mọi người luôn cảnh giác nhé, phải luôn nâng cao nhận thức về pháp luật để không bị những kẻ xấu lợi dụng nhé. Và chính quyền cần nghiêm khắc xử lí nghiêm minh tên phản động này, không thể để hắn muốn làm gì thì làm được

Không rút ra bài học kinh nghiệm từ cha mẹ, mà Trịnh Bá Phương lại tiếp tục dấn thân vào con đường đó. Và cái ngày mà anh ta phải trả giá cho lựa chọn sai lầm này chắc chắn sẽ không còn xa. Đúng là kế nghiệp gia đình làm "dân oan", giờ đây "dân oan" đang trở thành một nghề hái ra tiền, chỉ cần cầm băng rôn khẩu hiệu đi kêu oan là có tiền tài trợ rồi. Mẹ Thêu trong tù sẽ rất tự hào về đứa con này. Còn ít tuổi mà đã sớm sa ngã vào con đường lầm lạc sai trái.

Mới bước vào làng dân chủ mà đã béo tốt thế kia cơ mà, chắc chắn là kiếm ăn được không ít, hơn hẳn cái việc mò cua bắt ốc cầu bơ cầu bất trước kia rồi. Đúng là đồng tiền mà, kích thích được cái bản chất xấu xa, cái lưu manh trong con người hắn bộc lộ ngày càng rõ hơn.

Phương sẽ phải trả giá cho những hành vi sai trái của mình ra sao khi tiến hành những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Đừng nghĩ cơ quan chức năng sẽ không dám làm gì. dừng có vì như vậy mà quá ảo tưởng như vậy, đừng có mạnh tay mà vỗ ngực sớm, rồi cũng lối gót mẹ vào tù bóc lịch mà thoi,

cái ngày mà anh ta phải trả giá cho lựa chọn sai lầm này chắc chắn sẽ không còn xa. Đúng là kế nghiệp gia đình làm "dân oan", giờ đây "dân oan" đang trở thành một nghề hái ra tiền, chỉ cần cầm băng rôn khẩu hiệu đi kêu oan là có tiền tài trợ rồi. Mẹ Thêu trong tù sẽ rất tự hào về đứa con này. Còn ít tuổi mà đã sớm sa ngã vào con đườn

Trịnh Bá Phương ngông cuồng ,láo xược đi theo con đường phản động ,tiếp dấu chân của những kẻ phản động rồi tên phản động này sẽ phải trả giá thôi. Hy vọng rằng mọi người luôn cảnh giác nhé, phải luôn nâng cao nhận thức về pháp luật để không bị những kẻ xấu lợi dụng nhé. Và chính quyền cần nghiêm khắc xử lí nghiêm minh tên phản động này, không thể để hắn muốn làm gì thì làm được

Lợi nhuận đã khiến Phương mờ mắt và trở thành một kẻ vĩ cuồng dân chủ, ảo tưởng sức mạnh. Từ chỗ tận dụng dân khiếu kiện Dương Nội để kiếm tiền, đến nay Phương còn phát triển và mở rộng được thêm mạng lưới gồm các đối tượng như Nguyễn Huy Tuấn – Hải Dương; Dương Văn Tuyến - Ninh Bình; Đoàn Trương Vĩnh Phước – Đồng Nai… chủ động săn tìm những vụ việc nhạy cảm, kích động và thu thập tài liệu để cung cấp cho các đại sứ quán, các cá nhân, tổ chức phản động bên ngoài nhằm mục đích chống Nhà nước Việt Nam.

Đăng nhận xét