Bài mới nhất

01/05/2018

NHỮNG KẺ LẠC LÕNG XUYÊN TẠC VỀ NGÀY 30/4


 
Ảnh cắt từ trang mạng "Dân làm báo"

Chiến thắng 30/4/1975 là sự tôn vinh sức mạnh và niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam, là tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn của toàn thể nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân các nước XHCN, nhất là nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới..Với chân lý “không có gì quí hơn độc lập, tự do”, “Nam Bắc một nhà”, “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”; “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”… dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta ở cả hai miền Nam, Bắc đã đồng tâm, hiệp lực, không ngại hy sinh, gian khổ, đoàn kết chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai giành thắng lợi với mốc son chói lọi là Đại thắng Mùa xuân 30/4/1975.

Sau 43 năm được sống một cuộc sống hòa bình, độc lập và tự do và đất nước ngày càng ổn định và phát triển là niềm vinh dự và tự hào của mỗi con người Việt Nam. Biết bao xương máu của những thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh để chiến đấu lại quân xâm lược, bảo vệ cho đất nước được vẹn toàn và thống nhất. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử, chiến thắng của sự đoàn kết, đất nước “Nam Bắc một nhà”, chiến thắng 30/4 và cảm nhận được hết giá trị của những năm tháng hòa bình, thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. 

Vậy nhưng những ngày này trên không gian mạng, những kẻ đội lốt dân chủ cũng như các trang mạng không có thiện chí, thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc chống phá Việt Nam đã xuyên tạc, bóp méo giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30//4/1975.

Trên trang mạng Dân làm báo - một trang mạng thường đăng tải thông tin chóng phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, với tiêu đề bài viết “30-4 ngày tang thương và Quốc Hận”, bồi bút Nguyên Thạch đã xuyên tạc về ý nghĩa của ngày 30/4/1975 cũng như có cái nhìn phiến diện, xuyên tạc về thành quả xây dựng đất nước của Đảng, Nhà nước ta. Nguyên Thạch đã cho rằng: “Quyền lực thì chúng có quyền giữ, tiền bạc, của cải, tài sản, tài nguyên... chúng có quyền hốt. Nhưng đất nước nghèo túng tụt hậu, dân đói khổ, già trẻ lang thang, dăn oan khắp nước, môi trường bị hủy hoại, chất độc tràn lan, nợ công chồng chất, ngoại bang lấn chiếm trên bờ ngoài biển... thì chẳng thằng nào, con nào chịu trách nhiệm!. Thế không phải là một băng đảng khốn nạn thì là gì? Đứa nào, quan nào, tướng nào dám đứng ra chịu nhận tội trước quốc dân đồng bào? Miền Nam thân yêu, một thể chế Tư Do, đầy Nhân Bản và Chính Nghĩa đã bị đoàn quân xâm lăng vào đây cướp của, giết người qua Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 72 và Tháng Tư Đen 19775. Người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng Dân Cán Chính miền Nam đã chiến đấu để tự vệ một cách anh dũng kiên cường nhưng vận nước đã phải bị hy sinh để trao đổi cho tình trạng cộng sản đang bành trướng khắp thế giới vào cuộc "Chiến tranh lạnh".”....

Hay như trên trang mạng RFA đã đăng tải bài viết “Viết cho tháng Tư” của tác giả Song Chi đã xuyên tạc rằng: “Chỉ có đảng cộng sản Việt Nam là nhất quyết thống nhất đất nước bằng chiến tranh, bằng máu, máu của chính người Việt Nam, quyết đánh Mỹ từ khi Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam và đánh Mỹ khi Mỹ đã đi rồi, đánh đến cùng kể cả khi Hiệp định Hòa bình vừa được ký chưa ráo mực. Tất cả chỉ nhằm giành độc quyền lãnh đạo đất nước mà thôi...

Vậy nhưng đó cúng chỉ là luận điệu của những kẻ lạc lõng, cô đơn trong hơn 90 triệu công dân Việt Nam khi mà trên khắp các con đường, ngõ phố  thậm  chí là các tòa nhà chung cư cao tầng trên mọi miền của Tổ quốc đâu đâu cũng thấy rực rỡ, bởi băng rôn, khẩu hiệu và những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới... Tất cả như là lời khẳng định thêm về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và đặc biệt là những chiến tích năm xưa luôn được các thế hệ con cháu mai sau nhớ đến, trân trọng biết ơn đối với các anh hùng đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước.

Chiến thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Còn với những kẻ đang ảo vọng về một VNCH hay cố tình xuyên tạc về ngày 30/4/1975 thì họ cũng chỉ là những kẻ cô độc, lạc lõng với cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam./.

Tống Giang
Hot!

Từ khóa SEO:

35 nhận xét:

Hơn 30 năm thực hiên công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu vượt bậc, từng bước hội nhập quốc tế. Chúng ta đã xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN và phát triển tương đối ổn định. Bộ mặt đất nước từng ngày thay da đổi thịt, đời sống nhân dân nâng cao nhiều mặt so với giai đoạn đầu sau chiến tranh. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Vậy tại sao bọn chúng lại có thể xuyên tạc?

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận nhiều chiến công hiển hách, đã từng đánh bại nhiều đội quân xâm lược hùng mạnh nhưng chưa bao giờ dân tộc ta lại phải đương đầu với đội quân xâm lược hơn hẳn ta về nhiều phương diện như đế quốc Mỹ. Vì vậy, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược không phải là một thắng lợi dễ dàng mà là cuộc đối đầu về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của hai bộ máy lãnh đạo chiến tranh

Chiến thắng 30/4/1975, cũng chính là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Đó cũng là thắng lợi của thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Sự kiện 30/4/1975 có lẽ không cần phải nói nhiều, bởi với mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính, chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Mặc dù xã hội vẫn còn những vấn đề tồn tại, hạn chế như tiêu cực, tham nhũng, một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tranh chấp biển đảo, các thế lực thù địch móc nối với bọn phản động trong nước để ra sức chống phá…. Nhưng dòng chảy chính là hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển đất nước vẫn được giữ vững, đại đa số người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản VN và quản lý điều hành của chính phủ và mong muốn Đảng, Nhà nước luôn tự chỉnh đốn, xây dựng để ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo và đáp ứng với xu thế của thời đại.

Chiến thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Còn với những kẻ đang ảo vọng về một VNCH hay cố tình xuyên tạc về ngày 30/4/1975 thì họ cũng chỉ là những kẻ cô độc, lạc lõng với cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam.

Bồi bút Nguyên Thạch nên nhìn lại quá khứ mà suy xét nếu như không có sự kiện 30.4 đồng lòng của cả dân tộc Việt Nam không phân biệt Nam, Bắc thì liệu có đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển như ngày hôm nay. Nguyên Thạch không sinh ra thời chiến tranh nhưng nói phét, Thạch có biết là bao nhiêu máu và nước mắt của cha ông Việt Nam mới có được ngày hôm nay không? Không biết ơn, trân trọng lại còn xỉa nói, phát ngôn ngông cuồng.

Nhờ có sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà toàn thể nhân dân Việt Nam mới chấm dứt những ngày chiến tranh liên miên, những ngày tháng sống trong sợ hãi, sống mà không bằng chết, sống mà lo nơp nớp có thể bị chết một cách đau đớn bất cứ lúc nào. Danlambao viết cho chính xác như thế.

Nhờ chiến thắng 30/4/1975 thống nhất đất nước mà từ một Việt Nam hoang tàn đổ nát của chiến tranh, từ một Việt Nam đói nghèo lạc hậu vì chiến tranh kéo dài và hàng trăm năm bị thực dân đô hộ, Việt Nam đã sớm hồi sinh, vươn mình trỗi dậy và tìm ra con đường đi lên đúng đắn, làm nên những bước phát triển diệu kỳ. Việt Nam làm được như vậy, thử hỏi những kẻ vong ơn bội nghĩa còn mong điều gì nữa.

Thắng lợi vẻ vang ngày 30/4/1975 đã giúp nhân dân Việt Nam làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới. Vậy nên danlambao có xuyên tạc nữa thì sự thật cũng không thể biến mất được.

Từ năm 1975 tới giờ đã 43 năm rồi, đó là khoảng thời gian không dài so với lịch sử nhưng thời gian đó cũng đủ để chúng ta nhìn nhận lại một cách khách quan, dù đất nước chúng ta đang hòa bình nhưng vẫn ở đâu đó kẻ thù đang còn tồn tại, chúng sẽ đứng dậy phá họa những thành quả mà mất cả xương, cả máu thế hệ ông cha xây dựng trong bất cứ lúc nào.

Ngày chiến thắng lịch sử 30/4 cả nước ngập tràn trong niềm hân hoan, lá cờ đỏ sao vàng khắp nẻo, vui mừng đón tết độc lập của dân tộc sau 30 năm chiến tranh đánh đuổi ngoại xâm. Vậy mà vẫn có những kẻ không vui chung niềm vui với dân tộc, không những vậy còn xuyên tạc khoét sâu vào việc gây mâu thuẫn, chia rẽ dân tộc.

Ngày 30-4 hàng năm từ năm 1975 đến nay thực sự được coi là ngày vui của toàn dân tộc. Người dân miền Bắc không còn phải lo sơ tán và đánh trả các cuộc ném bom của đế quốc Mỹ, không còn thực hiện vinh dự nhưng cũng hết sức nặng nề với trách nhiệm làm “hậu phương lớn”. Người dân miền Nam không còn phải sống trong cảnh “tên bay đạn lạc”, cảnh o ép của chính quyền thân Mỹ, không còn cảnh phải trốn quân dịch hay cảnh tiễn người thân ra chiến trường đến cầm súng chống lại đồng bào mình. Nên ngày này thực sự là thắng lợi của toàn dân tộc, không chỉ người dân ở hai miền Nam Bắc mà còn người Việt Nam ở nước ngoài.

Nếu họ chịu nghe, chịu nhìn, chịu thấy hơn thì họ sẽ hiểu rằng sự phát triển vượt bậc của đất nước là một thành tựu kỳ diệu; bởi nếu họ biết rằng người dân ngày càng phấn khởi với sự nâng cao chất lượng cuộc sống thì họ sẽ vui vẻ chung lưng đấu cật để góp phần làm cho đất nước phát triển hơn. Việc họ đứng ngoài cuộc đó không cản được dòng chảy của lịch sử nhưng khiến họ có thể mất cơ hội được góp sức với dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Liệu có một dân tộc nào đi liền với phát triển kinh tế là phải khắc phục hậu quả chiến tranh, làm nghĩa vụ quốc tế mà đạt được những thành tựu vượt bậc về nâng cao đời sống người dân? So sánh nào cũng khập khiễng nhưng đặt ra vấn đề như vậy để thấy rằng thành tựu mà nhân dân ta đạt được trong hơn 40 năm qua, nhất là qua 30 năm đổi mới, là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa, có thể coi là một sự kỳ vĩ. Thành tựu đó không ai có thể phủ nhận được.

Từ nhiều năm qua và cho đến mãi về sau, ngày 30-4 vẫn thực sự là một ngày vui. Bởi ngày đó luôn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam về một lịch sử bi hùng cùng một khát khao hòa bình, thống nhất và phát triển. Ngày 30-4 càng hun đúc các thế hệ người Việt Nam thực sự có trách nhiệm hơn với đất nước, với dân tộc, cùng chung sức, chung lòng vì một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn, sánh vai được với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn hằng mong mỏi!

Suy cho cùng những kẻ đội lốt dân chủ cũng như các trang mạng không có thiện chí, thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc chống phá Việt Nam đã xuyên tạc, bóp méo giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30//4/1975 là luận điệu của những kẻ lạc lõng, cô đơn trong hơn 90 triệu công dân Việt Nam khi mà trên khắp các con đường, ngõ phố thậm chí là các tòa nhà chung cư cao tầng trên mọi miền của Tổ quốc đâu đâu cũng thấy rực rỡ, bởi băng rôn, khẩu hiệu và những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới

Thế giới cũng phải công nhận và nể phục trước chiến thắng hào hùng của nhân dân Việt Nam 30/4/1975, còn bọn rận chủ thì chúng sẽ không có tiếng nói ở đây, loại như chúng thì chỉ là những kẻ ăn cháo đá bát mà thôi.

Ông Nguyễn Cao Kỳ cũng từng nói: “...đã đến lúc phải hòa hợp, hòa giải giữa anh em với nhau để xây dựng đất nước chứ ngoái cổ lại nhìn dĩ vãng rồi hận thù, chua chát, cay đắng thì đâu có được. Nhưng mà chắc chắn là không thể thuyết phục hết được vì vẫn còn một số người – một bộ phận rất nhỏ – cả đời chỉ nghĩ cho cá nhân họ thôi, nhiều khi họ phải nói năng lung tung, để ý làm gì. Tôi nghĩ chuyện chính vẫn là quyền lợi đất nước. Thế thôi...”

Không một ai phủ nhận rằng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Sau khi Tổ quốc thống nhất, chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước ta đã khơi dậy tình thân gia đình, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để xóa đi mặc cảm, hận thù, định kiến; dần khỏa lấp những khác biệt trong suy nghĩ và hành động hướng đến đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước. Hơn 40 năm đã trôi qua câu chuyện về hòa giải, hòa hợp dân tộc vẫn là vấn đề thời sự. Và không ít lần chúng ta nói về vấn đề này.

Chiến thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Còn với những kẻ đang ảo vọng về một VNCH hay cố tình xuyên tạc về ngày 30/4/1975 thì họ cũng chỉ là những kẻ cô độc, lạc lõng với cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Bắc - Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau.

Chúng ta đều biết, lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận nhiều chiến công hiển hách, đã từng đánh bại nhiều đội quân xâm lược hùng mạnh nhưng chưa bao giờ dân tộc ta lại phải đương đầu với đội quân xâm lược hơn hẳn ta về nhiều phương diện như đế quốc Mỹ. Vì vậy, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược không phải là một thắng lợi dễ dàng mà là cuộc đối đầu về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của hai bộ máy lãnh đạo chiến tranh. ¬Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX, là bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã được bè bạn quốc tế ghi nhận, đánh giá cao xem đó như một biểu tượng của tinh thần quả cảm, không chịu khuất phục. Ngay chính phía bên kia chiến tuyến, trong cuốn hồi ký của mình S.McNamara, từng là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thời kỳ chiến tranh Việt Nam cũng phải thừa nhận đây là cuộc chiến tranh do Mỹ tự gây ra, do những sai lầm về chính trị của nhiều đời tổng thống coi đó là một thảm kịch.

Theo giọng điệu xuyên tạc của họ thì những người theo chân Đế quốc Mỹ phản bội Tổ quốc, tàn sát đồng bào mình lại được họ coi là một sự lựa chọn đúng, là một lý tưởng cao đẹp. Còn cố tình đặt điều, lấp liếm cho hành động đê hèn. Chắc hẳn tác giả của những bài viết đã cố tình quên sự tàn bạo, phi nhân, tội ác mà thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai của chúng đã gây ra cho hàng triệu đồng bào người Việt Nam. Bởi sự thật những gì diễn ra ở miền Nam suốt 20 năm đã tự nó nói lên tất cả về cái tồn tại trong quá khứ của chính thể Việt Nam Cộng hòa do Mỹ dựng lên là bù nhìn, phản động, tàn ác. Cần nhắc lại nếu cố tình quên rằng: đế quốc Mỹ đã rắp tâm phá hoại cuộc Tổng tuyển cử tháng 7 năm 1956 theo Hiệp định Giơ-ne-vơ (ngày 21-7-1954) về lập lại hòa bình ở Đông Dương; ở miền Nam Việt Nam, Mỹ lập ra chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm với “Luật 10-59” tàn ác, lê máy chém khắp miền Nam; đó còn là sự tạo cớ của Hải quân Mỹ ở Vịnh Bắc bộ năm 1964 để leo thang đánh phá miền Bắc,…

43 năm qua, kể từ khi non sông thu về một mối, nhân dân Việt Nam từ hòn Lũng Cú đến mũi Cà Mau chung tay xây dựng cuộc sống thanh bình, tự do, ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, xem hòa giải và hòa hợp dân tộc là xu hướng chủ đạo. Đó là sự thật hiện hữu đã được ánh sáng lịch sử soi rọi, xác nhận chân lý, mà không thế lực thù địch nào có thể đổi trắng thay đen. Tuy nhiên, mỗi khi hơn 90 triệu dân dải đất hình chữ S tự hào chào mừng kỷ niệm ngày Quốc lễ, ngày hội lớn non sông, cũng là lúc xuất hiện những ngoa ngôn bóp méo, phủ nhận giá trị lịch sử một cách trắng trợn. Chúng ta cực lực phản đối luận điệu xuyên tạc lố bịch đó!

Lịch sử không thể thay đổi, 43 năm sau ngày chiến thắng, sự thật và chân lý đã được chứng minh. Vì vậy, những quan điểm cố tình đánh tráo bản chất của cuộc chiến, phủ nhận, hạ thấp giá trị, ý nghĩa chiến thắng của nhân dân ta đều chỉ nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đang xây dựng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự hy sinh, đóng góp của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chúng ta không cho phép bất cứ ai, với danh nghĩa gì được phép xuyên tạc, bóp méo lịch sử

Mỗi năm, cứ đến dịp cả nước ta hân hoan, tự hào chào đón kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4/1975 thì trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện những kẻ thù địch, thiển cận về chính trị tìm mọi cách để xuyên tạc, đổi trắng thay đen, bóp méo giá trị lịch sử ngày Chiến thắng 30/4/1975. Nhưng tất cả những luận điệu xuyên tạc đó không thể đứng vững trước sự phán xét của công lý và sự thật.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX, là bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nên đừng có tốn công xuyên tạc, càng xuyên tạc càng lộ ra bản chất sân si của mình mà thôi

Ngay chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời kỳ chiến tranh Việt Nam cũng phải thừa nhận đây là cuộc chiến tranh do Mỹ tự gây ra, do những sai lầm về chính trị của nhiều đời tổng thống coi đó là một thảm kịch không chỉ cho mình mà còn cho các quốc gia khác nữa. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã được bè bạn quốc tế ghi nhận, đánh giá cao xem đó như một biểu tượng của tinh thần quả cảm, không chịu khuất phục của cả thời đại. Và giờ thì có những kẻ nằm rỗi hưởng sự hòa bình lại đi nói xiên nói cuội

Thật cười ỉa cho cái lý do chúng ta thắng vì sự nhân nhượng của Chính phủ Mỹ; đế quốc Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam, Mỹ can thiệp vào Việt Nam là để giải phóng chứ không phải để cai trị. Nhân đạo quá cơ. Xin lỗi, giá trị, ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng 30/4/1975 đã được lịch sử kiểm chứng sáng tỏ, rõ ràng rồi. Đừng cố công xuyên tạc làm gì

Suốt 21 năm chiến tranh, Mỹ đã thay đổi 5 chiến lược quân sự khác nhau, huy động tới hơn nửa triệu quân, cùng hàng vạn quân đồng minh làm xương sống cho hơn một triệu quân ngụy. Mỹ cũng đã sử dụng tất cả những vũ khí, kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất, kể cả vũ khí sinh học, hóa học, nhằm rắp tâm đẩy Việt Nam vào “thời kỳ đồ đá” và giờ đây chúng đang nói là mỹ không hề muốn cai trị, chỉ vì mỹ muốn giúp người dân có được dân quyền? WTF, tao đang nghe cái lồng gì thế này?

Mỹ đã tiêu tốn 676 tỷ USD cho cuộc chiến tranh Việt Nam, đưa chiến tranh Việt Nam trở thành một trong những cuộc chiến “đắt tiền” nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bom đạn đổ xuống nước ta còn nhiều hơn cả thế chiến thứ 2, dùng đến cả thuốc độc hóa học ...mà cũng chẳng thể thắng được, chính Mỹ còn phải thừa nhận mình sai lầm, mà giờ đây đang có kẻ phủ nhận đi hoàn toàn công sức của cha ông chúng ta? Cái loại ăn cháo đá bát này thì mong các cụ có linh thiêng thì về vật chết chúng nó đi

Lịch sử không thể thay đổi, 43 năm sau ngày chiến thắng, sự thật và chân lý vẫn luôn được chứng minh. Không chỉ với riêng dân tộc ta mà còn với cả lịch sử thế giới, nếu năm đó không có chiến thắng này, thì bây giờ thế giới sẽ ra sao? Vì vậy, những kẻ cố tình đánh tráo bản chất của cuộc chiến, phủ nhận, hạ thấp giá trị, ý nghĩa chiến thắng của nhân dân ta, những kẻ lạc loài của xã hội, là ung nhọt, thì cần phải tiêu diệt

Để giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn ác đó của đế quốc Mỹ, hơn 3 triệu đồng bào, chiến sĩ của ta đã ngã xuống; hàng ngàn làng mạc, thành phố đã bị san phẳng; đến nay nhiều di chứng của cuộc chiến tranh vẫn tồn tại dai dẳng chưa thể khắc phục xong. Và giờ đây có kẻ đang phủ nhận tất cả. Thật đúng là nỗi hổ thẹn của gia đình đã sinh ra chúng, hận không thể bóp chết chúng khi mới sinh ra để giờ đây chúng xúc phạm anh linh của các cha, chú dân tộc thế này

Chiến thắng 30 – 4, giá trị lịch sử trường tồn mãi với thời gian. Chiến thắng 30 – 4 đã qua đi 43 năm, nhưng ý nghĩa, giá trị to lớn của nó vẫn trường tồn mãi với thời gian, nhất là đối với các dân tộc đã và đang nỗ lực đấu tranh vì sự tiến bộ, văn minh, hạnh phúc. Ca ngợi, đánh giá tích cực đối với sự kiện này, luôn là chiều hướng chủ đạo, được thế giới quan tâm, thừa nhận trong suốt những năm qua. Chúng ta đều biết, lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận nhiều chiến công hiển hách, đã từng đánh bại nhiều đội quân xâm lược hùng mạnh, nhưng chưa bao giờ dân tộc ta lại phải đương đầu với đội quân xâm lược hơn hẳn ta về nhiều phương diện như đế quốc Mỹ. Vì vậy, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược thực sự là cuộc đối đầu về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, nhân dân, quân đội Việt Nam. ­Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những mốc son vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX, bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, được bè bạn quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, xem đó như một biểu tượng của tinh thần quả cảm, không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược.

Đăng nhận xét