Bài mới nhất

05/06/2018

"CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM" - ĐỪNG XUYÊN TẠC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu bên hành lang Quốc hội

“Cho thuê đặc khu kinh tế 99 năm” có lẽ là câu chuyện thu hút dư luận nhất trong những ngày gần đây, đa phần người ta đều phản đối vì có dính líu đến “Trung Quốc”. Người yêu nước thì nêu lên những chính kiến của mình trước nỗi lo sợ Trung Quốc chiếm đất nước, bởi hiện tại thì hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông cũng không phải là ít và họ khuyên Đảng, Nhà nước không nên cho thuê trước một kẻ có dã tâm như chính quyền Bắc Kinh. Những kẻ phản động cũng nhân cơ hội rêu rao xuyên tạc rằng “Đảng bán nước cho Trung Quốc”, Đảng Cộng sản Việt Nam làm tay sai Trung Quốc”…Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến nói rằng cho thuê nhưng nên rút ngắn thời gian… 

Thực ra, tôi cũng như hơn 90 triệu người dân Việt Nam yêu nước, đều không ưa gì ông Trung Quốc. Nhưng tôi không chấp nhận lối tư duy thấp hèn rằng “Đảng, Nhà nước làm tay sai cho Trung Quốc” hay “bán nước cho Trung Quốc”. Về thực tế mà nói, tất cả những vấn đề liên quan đến “dư luận liên quan đến quy định của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.” đều đang nằm trên giấy tờ, chưa đi vào thực tế. Đảng, Nhà nước tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, nên đang lắng nghe ý kiến của nhân dân để đưa ra quyết định cuối cùng 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết "Tôi lắng nghe các ý kiến khác nhau. Hiện nay dự thảo luật đang trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này. Chắc chắn là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân tích các ý kiến góp ý, và cuối cùng Quốc hội sẽ xem xét, cân nhắc nhiều mặt trước khi thông qua. Thẩm quyền cuối cùng thuộc về Quốc hội…việc thành lập các đặc khu kinh tế thế giới đã làm từ lâu và nhiều nơi họ làm thành công…Việt Nam chúng ta bây giờ làm đặc khu kinh tế là chậm hơn so với nhiều nước. Chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương và các chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế… Tôi khẳng định là Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lắng nghe ý kiến dư luận để báo cáo Quốc hội quyết định vấn đề này. Quốc hội cân nhắc thận trọng, có thể không chấp nhận quy định đó, Chính phủ sẽ thực hiện theo quyết định của Quốc hội". 

Đứng dưới góc độ nhà lãnh đạo, những người đứng đầu một nước có lẽ họ đủ thông minh để hiểu rằng làm chủ sướng hơn thằng đầy tớ, họ hiểu được một câu nói mang tính chất chân lý của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Vì vậy không ngu gì phải bán nước làm tay sai cho Trung Quốc, bởi bài học từ chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, từ chó săn Ngô Đình Diệm đã là quá rõ 

Tiếp theo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chắc chắn nhận thức được rằng người dân rất ghét “tàu khựa” vậy nên họ cũng không “bỗng nhiên ngu dốt” đưa ra “dự thảo” đó để nhận tổng sỉ vả từ đồng bào mình. Tất cả là bởi vì nó có lợi cho người dân, đó là một mô hình được nhiều nước trên thế giới áp dụng và đã thành công như Philippines, Malaysia,…Thực tế chứng minh, việc thu hút đầu tư từ nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước chú trọng, và đã gặt hái được nhiều thành công trong những năm qua. Minh chứng qua 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, chúng ta đã thu hút trên 332 tỉ USD và giải ngân 178 tỉ USD. Hiện nay, Việt Nam vẫn là điểm đến của các nhà đầu tư. “Dự thảo cho thuê các đặc khu kinh tế” chưa hẳn là một sai lầm như nhiều người dự đoán. Chúng ta phải hiểu đây là sân chơi của mình, mình có quyền đề ra luật định, đưa ra những ràng buộc để không cho Trung Quốc hay một nước bất kỳ gây phương hại cho quyền lợi của người dân nước mình. Và đây là cho thuê chứ không phải là sở hữu, những người dân Việt đang sinh sống trong khu vực đặc khu vẫn sẽ tiếp tục sống và làm việc bình thường, chính quyền vẫn tồn tại và có quyền phán quyết. Việc quy hoạch nhằm đảm bảo hạ tầng tốt để thu hút đầu tư. Doanh nghiệp nước ngoài chỉ thuê được một phần đất để vận hành doanh nghiệp, để thuê mướn lao động giá rẻ sản xuất, kinh doanh. 

Tại sao chúng ta phải run sợ trước một kẻ dù đô hộ hơn 1000 năm vẫn không thể đồng hóa nhân dân ta, không thể cướp đất của chúng ta. Hay như TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội Việt Nam nói, “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ... đều có Chinatown. Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?” Một kẻ thua cuộc như Mỹ, Pháp còn dám tại sao người dân nước Việt lại không? Thiết nghĩ điều chúng ta cần quan tâm ở đây không phải là cho thuê hay không? Mà chính là thời hạn cho thuê, các quy định chặt chẽ, không để cho một kẻ lươn lẹo như Trung Quốc xâm phạm đến lợi ích của toàn thể dân tộc. Còn nếu chúng ta đủ pháp lý để kiểm soát và hoạt động cho thuê là ích nước lợi nhà thì tại sao bỏ qua cơ hội đó. 

Vậy nên đừng nói “rằng Đảng bán nước”, và cũng bởi lẽ nếu bán nước thì có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo đuôi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, chứ không một mình lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh đổ ách thống trị của thực dân, đế quốc, dành độc lập tự do cho dân tộc như ngày hôm nay.

NHÂN TÂM

Hot!

Từ khóa SEO:

56 nhận xét:

Người dân cần hết sức bình tĩnh tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc kích đông. Về thực tế mà nói, tất cả những vấn đề liên quan đến “dư luận liên quan đến quy định của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.” đều đang nằm trên giấy tờ, chưa đi vào thực tế. Đảng, Nhà nước tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, nên đang lắng nghe ý kiến của nhân dân để đưa ra quyết định cuối cùng . Do đó, với những ý kiến của người dân thì Chính phủ sẽ họp và thống nhất ý kiến để tìm đường hướng thuận lợi nhất cho sự phát triển đất nước. Do đó người dân cần hết sức bình tĩnh.

Người dân cần bình tĩnh trước tình hình hiện tại, hãy chờ đợi quyết định cuối cùng của chính phủ. Đứng dưới góc độ nhà lãnh đạo, những người đứng đầu một nước có lẽ họ đủ thông minh để hiểu rằng làm chủ sướng hơn thằng đầy tớ, họ hiểu được một câu nói mang tính chất chân lý của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Vì vậy không ngu gì phải bán nước làm tay sai cho Trung Quốc, bởi bài học từ chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, từ chó săn Ngô Đình Diệm đã là quá rõ. Hơn nữa, mọi hoạt động Nhà nước đều làm nhằm phục vụ lợi ích đất nước và người dân. Do đó, không thể đánh giá bản chất vấn đề qua bề ngoài, và Việt Nam cũng đâu dại gì làm tay sai cho kẻ thù của mình.

1000 năm đô hộ của Trung Quốc Việt Nam còn không mất nước, vậy mà mới chỉ là quan hệ hợp tác, bọn thù địch kia cũng ra sức tuyên truyền bôi xấu. Tất cả là bởi vì nó có lợi cho người dân, đó là một mô hình được nhiều nước trên thế giới áp dụng và đã thành công như Philippines, Malaysia,…Thực tế chứng minh, việc thu hút đầu tư từ nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước chú trọng, và đã gặt hái được nhiều thành công trong những năm qua. Do đó, mọi đường hướng mà Nhà nước ta lựa chọn đều mang lại lợi ích và sự phát triển cho đất nước, không như bọn phản động tuyên truyền chống phá chỉ nhìn thấy mặt hại mà mặt lợi chăng thấy đâu cả. Do đó người dân cần hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào quyêt đinh của Đảng và Nhà nước ta.

Tại sao chúng ta phải run sợ trước một kẻ dù đô hộ hơn 1000 năm vẫn không thể đồng hóa nhân dân ta, không thể cướp đất của chúng ta. Mọi chính sách và chủ trương thì mục đích đều phục vụ đất nước và nhân dân, nó được thống nhất và thực hiện trên cơ sở thống nhất chung của cả hệ thống cùng với tiếp thu lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân. Do đó, nhân dân hãy yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào mọi quyết định của Đảng Nhà nước ta, tránh để bọn thù địch xấu tuyên truyền phá hoại tư tưởng.

Đừng nói “rằng Đảng bán nước”, và cũng bởi lẽ nếu bán nước thì có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo đuôi chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, chứ không một mình lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh đổ ách thống trị của thực dân, đế quốc, dành độc lập tự do cho dân tộc như ngày hôm nay. Kẻ bán nước hiện tại chính là bọn rận chủ bọn phản động đang theo đế quốc mà chống lại toàn bộ con đường cũng như lợi ích của nhân dân. Quần chúng nhân dân hãy luôn tỉnh táo để nhận thức biết được âm mưu thù địch và hãy luôn tin tuyệt đối vào Đảng Nhà nước ta.

Một phần cung là do nguời dân lo ngai đến sự an nguy của dân tốc nhưng bên cạnh đó là do họ chịu sự tác động của các thông tin thiếu đúng đắn, xuyên tạc của bè lũ phản đồng. Nhưng cần nhận thức rõ rằng đây mới chỉ là dự thảo, chưa được quốc hội thông qua chính thức.

Thực ra, tôi cũng như hơn 90 triệu người dân Việt Nam yêu nước, đều không ưa gì ông Trung Quốc. Nhưng tôi không chấp nhận lối tư duy thấp hèn rằng “Đảng, Nhà nước làm tay sai cho Trung Quốc” hay “bán nước cho Trung Quốc”. Về thực tế mà nói, tất cả những vấn đề liên quan đến “dư luận liên quan đến quy định của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.” đều đang nằm trên giấy tờ, chưa đi vào thực tế. Đảng, Nhà nước tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, nên đang lắng nghe ý kiến của nhân dân để đưa ra quyết định cuối cùng .

Tại sao chúng ta phải run sợ trước một kẻ dù đô hộ hơn 1000 năm vẫn không thể đồng hóa nhân dân ta, không thể cướp đất của chúng ta. Mọi chính sách và chủ trương thì mục đích đều phục vụ đất nước và nhân dân, nó được thống nhất và thực hiện trên cơ sở thống nhất chung của cả hệ thống cùng với tiếp thu lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân. Do đó, nhân dân hãy yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào mọi quyết định của Đảng Nhà nước ta, tránh để bọn thù địch xấu tuyên truyền phá hoại tư tưởng.

Đứng dưới góc độ nhà lãnh đạo, những người đứng đầu một nước có lẽ họ đủ thông minh để hiểu rằng làm chủ sướng hơn thằng đầy tớ, họ hiểu được một câu nói mang tính chất chân lý của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Vì vậy không ngu gì phải bán nước làm tay sai cho Trung Quốc, bởi bài học từ chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, từ chó săn Ngô Đình Diệm đã là quá rõ.

Tiếp bàn về câu chuyện đặc khu kinh tế đang rất nóng trên diễn đàn Quốc hội, trên diễn đàn mạng và cả trên các diễn đàn không chính thức như quán trà đá vỉa hè, quan điểm của cá nhân cho rằng, về câu chuyện đặc khu kinh tế hiện nay, cần hết sức thận trọng để tránh bị lợi dụng.

một chủ đề nhạy cảm và thời sự như vậy sẽ là “miếng mồi” ngon để những kẻ xấu tuyên truyền, xuyên tạc một cách triệt để.

Sự việc có liên quan đến dự luật này cần thiết phải có những nhà chuyên môn rất cao về tầm vĩ mô mới có thể đưa ra những đánh giá nhận xét chính xác.

chúng ta cần tránh bị lợi dụng bởi cái bẫy của “chính sách ưu đãi”, nhất là về thời hạn cho thuê đất.

dư luận cần nhận thức rõ rằng, sự việc này bắt nguồn từ khi Quốc hội đưa ra dự thảo Luật Đặc khu và lấy ý kiến của người dân, trong đó có việc chủ trương cho thuê đặc khu kinh tế 99 năm ở các vị trí Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

cần tránh để các phần tử xấu lợi dụng câu chuyện đặc khu để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, để gây rối loạn chính trị xã hội, để phá vỡ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong xã hội.

lối tư duy thấp hèn rằng “Đảng, Nhà nước làm tay sai cho Trung Quốc” hay “bán nước cho Trung Quốc”. Về thực tế mà nói, tất cả những vấn đề liên quan đến “dư luận liên quan đến quy định của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.” đều đang nằm trên giấy tờ, chưa đi vào thực tế

những người đứng đầu một nước có lẽ họ đủ thông minh để hiểu rằng làm chủ sướng hơn thằng đầy tớ, họ hiểu được một câu nói mang tính chất chân lý của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Tôi cũng như hơn 90 triệu người dân Việt Nam yêu nước, đều không ưa gì ông Trung Quốc. Nhưng tôi không chấp nhận lối tư duy thấp hèn rằng “Đảng, Nhà nước làm tay sai cho Trung Quốc” hay “bán nước cho Trung Quốc”. Về thực tế mà nói, tất cả những vấn đề liên quan đến “dư luận liên quan đến quy định của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.” đều đang nằm trên giấy tờ, chưa đi vào thực tế. Đảng, Nhà nước tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, nên đang lắng nghe ý kiến của nhân dân để đưa ra quyết định cuối cùng

Đứng dưới góc độ nhà lãnh đạo, những người đứng đầu một nước có lẽ họ đủ thông minh để hiểu rằng làm chủ sướng hơn thằng đầy tớ, họ hiểu được một câu nói mang tính chất chân lý của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Vì vậy không ngu gì phải bán nước làm tay sai cho Trung Quốc, bởi bài học từ chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, từ chó săn Ngô Đình Diệm đã là quá rõ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chắc chắn nhận thức được rằng người dân rất ghét “tàu khựa” vậy nên họ cũng không “bỗng nhiên ngu dốt” đưa ra “dự thảo” đó để nhận tổng sỉ vả từ đồng bào mình. Tất cả là bởi vì nó có lợi cho người dân.

Tại sao chúng ta phải run sợ trước một kẻ dù đô hộ hơn 1000 năm vẫn không thể đồng hóa nhân dân ta, không thể cướp đất của chúng ta. Hay như TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội Việt Nam nói, “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ... đều có Chinatown. Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”

Rất nhiều người ko hiểu biết lại bảo nhà nước mình bán đất , thử hỏi băng chứng đâu mà dám đi nói nv, hay là chỉ đi xem mấy cái video clip của bọn phản động hay của mấy thằng cắt tóc r mấy ông xe ôm quay r đăng lên ăn nói thì tục tĩu vậy mà cũng đi tin, những ng mà đi tin nv quả là nhạn thức kém và dễ bị dắt mũi bởi bọn vô học và phản động

Nếu cứ sợ sệt mãi mà không làm thì bao giờ mới thoat được cái bóng của Trung Quốc đây, có gì mà phải sợ, nó đô hộ ta cả ngàn năm mà còn không làm gì được cớ sao ngày nay chúng ta phải run sợ trước chúng cơ chứ.

Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả , vậy mà tại sao người ta lại cứ phát dồ phát điên lên vì nó thể nhỉ?. Mở đặc hu kinh tế, là tao cơ hội, tạo điều kiện để đất nước mình phát triển thôi mà...muốn đất nước phát triển thì phải có những bước đột phá như vậy

Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Luật quy định bình đẳng trong một môi trường chung. Với tất cả thành phần kinh tế và với tất cả các nước, môi trường hội nhập quốc tế ta đang mở nên bình đẳng hết, không hạn chế người này người khác. Có vẻ như mọi người đang hình dung tiêu cực, đang đẩy thành vấn đề sợ Trung Quốc.

99 năm chiếm gần 3-4 thế hệ. Mà dự án thường cũng 1-2 thế hệ là cùng. Việc cho thuê đất 99 năm là cách tư duy nghèo hèn của một người đại biểu. Họ không nghĩ đến địa chính trị, an ninh chính trị một quốc gia, di dân, môi trường... Họ thuê 99 năm thì con cháu họ ở đó được 3-4 đời, lúc đó họ cắm rễ sâu rồi thì chúng ta làm được gì. Mặc khác họ đã khai thác hết các nguồn lực và thải ra môi trường biết bao đồ độc hại thì tiền thuê đất đó chẳng có ý nghĩa gì.

Thật khó để không nghĩ ngợi xa xôi cho được. Hàng xóm của chúng ta là một gã khổng lồ thích bành trướng. Việc lập ra 3 đặc khu này đang tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc chính quyền Trung Quốc lợi dụng để bành trướng, xâm lăng Việt Nam. Người Trung Quốc với tiềm lực kinh tế hàng đầu thế giới và ý đồ xâm lăng Việt Nam sẽ "chiếm lấy" 3 đặc khu này, thì hỏi rằng 60, năm 99 năm nữa con cháu chúng ta có giữ được đất nước không?

Chúng ta tốt nhất không cho thuê đất 99 năm. Chỉ cho thuê trong khoảng 30 năm và cũng hạn chế. Hãy phát triển kinh tế bằng đôi chân và cái đầu dân tộc mình, không bán tài nguyên thô và cho thuê đất bừa bãi. Rồi đến khi chúng ta phát triển thì sẽ ra sao? Mà làm thế này nói thế nào thì cũng thấy chúng ta đang quá ưu tiên doanh nghiệp ngoại rồi.

Thực tế, có không ít hình ảnh méo mó mà Trung Quốc đã “ám ảnh” người dân Việt. Ngay cả một đứa học sinh tiểu học cũng không muốn ăn thực phẩm “made in China”. Còn một ngày người Trung Quốc tồn tại trên đất Việt thì ngày đó dân ta chưa thể ngủ yên. 99 năm cho doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài thuê đất chẳng khác nào tự “mua dây buộc mình” nếu doanh nghiệp nước ngoài ấy là Trung Quốc. Mở đặc khu thì được, nhưng hãy cân nhắc cho những doanh nghiệp nào thuê mới là quan trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng 99 năm không phải là điểm mấu chốt, mà quan trọng nhất ở dự luật Đặc khu là môi trường đầu tư làm sao để thu hút, tạo sự cạnh tranh với các đặc khu khác. Song song đó, Chính phủ và Quốc hội vẫn luôn lắng nghe ý kiến của người dân và thận trọng trước khi đưa ra quyết định chính thức. Đây gọi là chưng cầu dân ý. Ấy thế mà những kẻ mang danh dân chủ đang cố tình xuyên tạc, cứ như là chính sách đã được thực hiện rồi không bằng

Mong mọi người hãy đọc thêm nhiều thông tin khách quan hơn, hiểu rõ thế nào là khu đặc khu kinh tế, điều quan trọng ở nó là cơ chế đặc biệt thu hút nhiều nhà đầu tư ở khắp 5 châu chứ không chỉ gói gọn cho các nước láng giềng (hay cụ thể là Trung Quốc) tham gia đầu tư. Bởi đặc khu kinh tế là một không gian tự do kinh doanh, mang đến cơ hội ngang bằng cho tất cả doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu và nhà nước cho thuê đất để thu ngân sách chứ không phải “bán nước” cho bất kì ai.

Cái chúng ta cần quan tâm đó là chiến lược phát triển kinh tế, thu hút được nhà đầu tư nước nào, khả năng giám sát việc kinh doanh, hoạt động kinh tế đúng với luật pháp và lợi ích quốc gia Việt Nam hay không, quản lý được vấn đề định cư của cá nhân nước ngoài, giải quyết thỏa đáng vấn đề việc làm người lao động Việt và đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội. Chứ không phải con số 99 kia, nếu làm tốt thì vài trăm năm còn được nữa là

Bên cạnh mục đích kinh tế, đặc khu kinh tế sẽ trở thành một khu vực vô cùng lý tưởng để chính phủ thực hiện những thí điểm về cải cách thể chế và hành chính. thành công của các đặc khu kinh tế được nêu ở trên không chỉ bởi những đóng góp về kinh tế, mà là những gợi ý chính sách vô cùng quan trọng để nước ta áp dụng rộng rãi trên quy mô toàn quốc.

Trên thế giới có khoảng 700 đặc khu kinh tế tiêu chuẩn (special economic zone), đếm kỹ thì hơn 1.200-1.400. Thời hạn thuê 99 năm cũng là mốc mà nhiều nước áp dụng từ rất lâu rồi, không phải chỉ riêng Việt nam mới nứng như thế. Mốc 50 năm chỉ là áp dụng cho Khu Công nghiệp ( KCN ), đặc khu kinh tế quy mô hơn nên thời gian thuê tối thiểu là 70 năm - tối đa 99 năm nhé.

Cứ mỗi lần Đảng , Nhà nước ta ra chủ trương gì là “chúng” sẽ ngay lập tức chống phá lại điều đó. Nhiều lần như thế rồi, người dân phải tự trang bị cho mình một tinh thần cảnh giác cao độ, tránh để mắc mưu kẻ địch, vừa là tránh cho bản thân khỏi những việc làm sai trái, vừa là để giúp cho xã hội được ổn định, không tạo điều kiện cơ hội cho bọn “chúng” chống đối.

Đôi khi có những giai đoạn đất nước thật sự cần có những người lãnh đạo độc tài, thậm chí là khát máu thì đất nước mới đi lên được. Nhìn sang thằng hàng xóm, nó đã từng có Thiên An Môn để dẹp bọn phản loạn, thì đất nước nó mới có ngày hôm nay.

không nên để kẻ khac lợi dụng long yêu nước của bản thân vào mục đích xấu, cần có trái tim nóng nhưng cũng cần cái đầu lạnh có như vậy mới đảm bảo được đất nước việt nam mãi trường tồn

một người Việt Nam yêu nước sẽ không chấp nhận lối tư duy thấp hèn rằng “Đảng, Nhà nước làm tay sai cho Trung Quốc” hay “bán nước cho Trung Quốc”. Về thực tế mà nói, tất cả những vấn đề liên quan đến “dư luận liên quan đến quy định của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.” đều đang nằm trên giấy tờ, chưa đi vào thực tế. Đảng, Nhà nước tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, nên đang lắng nghe ý kiến của nhân dân để đưa ra quyết định cuối cùng

Người dân cần bình tĩnh trước tình hình hiện tại, hãy chờ đợi quyết định cuối cùng của chính phủ. Đứng dưới góc độ nhà lãnh đạo, những người đứng đầu một nước có lẽ họ đủ thông minh để hiểu rằng làm chủ sướng hơn thằng đầy tớ, họ hiểu được một câu nói mang tính chất chân lý của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Vì vậy không ngu gì phải bán nước làm tay sai cho Trung Quốc, bởi bài học từ chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, từ chó săn Ngô Đình Diệm đã là quá rõ. Hơn nữa, mọi hoạt động Nhà nước đều làm nhằm phục vụ lợi ích đất nước và người dân. Do đó, không thể đánh giá bản chất vấn đề qua bề ngoài, và Việt Nam cũng đâu dại gì làm tay sai cho kẻ thù của mình.

Hỡi những người dân yêu nước, yêu quê hương, Tổ quốc của mình, hãy bình tĩnh để nhìn nhận cho rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn và tác hại của những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của những người xấu gây ra, những việc làm bạo động và thiếu bình tĩnh ấy đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, làm mất sự ổn định của tình hình, mất an ninh trật tự, gây hại cho đất nước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, cần tỉnh ngộ, không mắc vào âm mưu thâm hiểm của các thế lực thù địch

Dự thảo Luật Đặc khu cũng mới chỉ dừng lại ở văn bản mà chưa triển khai trên thực tế. Hơn nữa, trong dự thảo Luật Đặc khu không có từ ngữ nào nhắc đến việc chỉ định cho Trung Quốc thuê đất ở các vị trí Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay Phú Quốc cả. Mọi người chưa đọc kĩ đã làm loạn lên hết.

Nhìn lại sự việc, có thể thấy nếu có sự chuẩn bị chăm chút, chu đáo hơn, thì tình hình đã không diễn biến xấu như vậy. Việc hình thành các đặc khu là vấn đề rất nhạy cảm, do vậy lẽ ra dự án luật về đặc khu phải được tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi hơn, cẩn thận hơn trong nhân dân, nhất là ở các đô thị lớn và các địa phương hình thành đặc khu; đưa ra các giải pháp thật khả thi, cung cấp nhiều thông tin thuyết phục, để dự án được bổ sung hoàn chỉnh, khi trình Quốc hội sẽ được dư luận đồng thuận cao. Khi đưa dự án luật ra Quốc hội xem xét thảo luận, trong dư luận có nhiều ý kiến băn khoăn, thậm chí có những ý kiến phê phán, xuyên tạc, nhưng rất tiếc là các nội dung giải trình của các cá nhân và cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa đủ thuyết phục. Người dân rất cần được tiếp nhận thông tin kịp thời, đầy đủ và chính thức từ các cơ quan chức năng, do vậy việc chậm đưa ra thông tin minh bạch đến người dân đã làm tin đồn thất thiệt và xuyên tạc có cơ hội lan truyền, khiến lòng dân bất an, nao núng. Trong tình thế như vậy, các vị lãnh đạo trực tiếp phụ trách vấn đề này cần nhanh nhạy đăng đàn, lên truyền hình, nói chuyện thời sự cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời và thuyết phục, để dư luận nhân dân không bị hoang mang, suy diễn và thông tin không bị nhiễu, không dẫn đến việc có người quá khích, cực đoan. Khi cần thiết, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhanh chóng vạch trần mọi thủ đoạn của kẻ xấu, an dân với ý thức trách nhiệm cao. Điều rất quan trọng là chính quyền và nhân dân cùng có tiếng nói chung.

Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, trong vụ việc này, chính quyền địa phương đã làm hết trách nhiệm của mình hay chưa. Người ta vẫn thường nói “phòng cháy hơn chữa cháy”. Ngay từ khi những tia lửa nhỏ - những bức xúc, dồn nén của người dân mới manh nha - chính quyền địa phương đã nắm bắt để có giải pháp xử lý kịp thời bằng vận động, tuyên truyền, giải thích hay chưa? Hay phải tới khi ngọn lửa lan nhanh, và bùng lên dữ dội, lúc đó mới “dập lửa” thì mọi sự đã quá muộn...

Điều cần làm lúc này là các cơ quan chức năng phải cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, kịp thời về các vấn đề dư luận đang quan tâm; có những cảnh báo để người dân phòng tránh. Cùng với đó, phải điều tra, xử lý nghiêm những kẻ chủ mưu những hành vi kích động gây rối, mượn cớ biểu thị lòng yêu nước để có những toan tính riêng.

Phải để mỗi người dân hiểu rằng, ngay cả lòng yêu nước, nếu không đặt đúng chỗ, sẽ trở thành hành động phá hoại!

Âm mưu phía sau cuộc biểu tình là gì? Lấy cớ ‘ôn hòa’ để biểu tình thực chất là một âm mưu bạo loạn diện rộng. Nguy hiểm hơn là sẵn sàng sử dụng bạo loạn có vũ trang, sử dụng bom xăng, vũ khí,… Bộ mặt thật của các nhóm khủng bố phản động, chống phá chính quyền đang ngày càng lộ rõ mà nhiều người vẫn lầm tin tưởng vào những câu chuyện bịa đặt, xuyên tạc của chúng.

Đứng dưới góc độ nhà lãnh đạo, những người đứng đầu một nước có lẽ họ đủ thông minh để hiểu rằng làm chủ sướng hơn thằng đầy tớ, họ hiểu được một câu nói mang tính chất chân lý của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Vì vậy không ngu gì phải bán nước làm tay sai cho Trung Quốc, bởi bài học từ chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, từ chó săn Ngô Đình Diệm đã là quá rõ

“Cho thuê đặc khu kinh tế 99 năm” có lẽ là câu chuyện thu hút dư luận nhất trong những ngày gần đây, đa phần người ta đều phản đối vì có dính líu đến “Trung Quốc”. Người yêu nước thì nêu lên những chính kiến của mình trước nỗi lo sợ Trung Quốc chiếm đất nước, bởi hiện tại thì hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông cũng không phải là ít và họ khuyên Đảng, Nhà nước không nên cho thuê trước một kẻ có dã tâm như chính quyền Bắc Kinh. Những kẻ phản động cũng nhân cơ hội rêu rao xuyên tạc rằng “Đảng bán nước cho Trung Quốc”, Đảng Cộng sản Việt Nam làm tay sai Trung Quốc”…Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến nói rằng cho thuê nhưng nên rút ngắn thời gian…

Mặc dù khu vực này đang rất phát triển, thế nhưng tinh thần ý chí của chúng ta còn cao hon thế. Tại sao có một cơ hội tốt vậy, mà chúng ta không chớp lấy, để góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước, rồi còn thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với các nước khác nữa

Các đối tượng xấu đang cố tình đánh đồng nhà đầu tư với Trung Quốc. Phải nói rõ rằng nhà đầu tư ở đâu là những nhà đầu tư vào đặc khu kinh tế nếu được đầu tư sẽ được thuê đất khoảng 99 năm để làm ăn, phát triển kinh tế chứ không phải là giao đất cho Trung Quốc như các đối tượng xấu đang vu vạ lên. Vậy mọi người nên hiểu đúng và hành động đúng.

Có thể thấy rằng, thông tin trong dự thảo về Luật Đặc khu khi đề cập đến việc cho thuê đặc khu kinh tế 99 năm mới chỉ dùng lại ở văn bản nhưng đã bị lợi dụng, thêu dệt một cách quá đáng. Mỗi người dân khi tiếp cận thông tin cần có quá trình chọn lọc, bên cạnh đó cần có cái nhìn nhận một cách thấu đáo, đủ căn cứ tránh việc bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Cái gì mà có liên quan đến Trung Quốc đều dành được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong nước. Mà cũng phải thôi, bởi thời gian vừa qua, ông bạn láng giềng của chúng ta đã có những động thái không được cho đẹp lắm, hay nói đúng hơn là không công bằng trong tiến hành, xử lý một số vấn đề có liên quan đến các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Ở Việt Nam cũng đang song hành tồn tại một bộ phận nhỏ các thành phần bất mãn, có tư tưởng chống đối với Đảng và Nhà nước đang lợi dụng vấn đề quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc để nhằm đạt được mong muốn của mình. Nhất là khi mấy ngày gần đây đang rộ lên phong trào phản đối việc Chính phủ Việt Nam cho nhà cầm quyền Trung Quốc thuê đất ở ba vị trí Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong thời hạn 99 năm.

Dư luận cần nhận thức rõ rằng, sự việc này bắt nguồn từ khi Quốc hội đưa ra dự thảo Luật Đặc khu và lấy ý kiến của người dân, trong đó có việc chủ trương cho thuê đặc khu kinh tế 99 năm ở các vị trí Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Ở đây, cần phải thấy rằng chủ trương này mới chỉ dừng lại trên dự thảo chứ chưa phải đã tiến hành triển khai trên thực tế. Hơn nữa, phải hiểu đúng bản chất như thế nào là Đặc khu kinh tế, chứ không phải mọi Đặc khu kinh tế đều là xấu cả.

Thực sự mọi việc chỉ đang dừng lại ở trên giấy tờ, văn bản và đang tham khảo ý kiến chứ chưa áp dụng trên thực tế gì cả. Vả lại ở trong dự thảo về Luật Đặc khu khi đề cập đến việc cho thuê đặc khu kinh tế 99 năm ở 3 vị trí này cũng chưa đề cập gì đến việc là “cho Trung Quốc thuê”. Ấy vậy mà, một số kẻ vẫn cố tình áp đặt cụm từ đó khi liên quan đến vấn đề này để nhằm kêu gọi, hướng lái người dân sang một suy nghĩ khác, nhằm kích động những người có tư tưởng không mấy thiện cảm với nước bạn TQ

Theo quy định của dự luật thì người nước ngoài không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng đất tại các đặc khu kinh tế, và quyền sử dụng này cũng được giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 về Quyền và nghĩa vụ sử dụng đất ở đặc khu thì Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Như vậy, thời gian "99 năm" mà bè lũ chống phá đang ngày đêm rêu rao không phải là thời hạn mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng được quyền hưởng, kể cả Trung Quốc, việc này phải do Thủ tướng quyết định. Thông thường, thời hạn cho thuê đất của Việt Nam tương tự các quốc gia khác trên thế giới, rơi vào từ 50 đến 70 năm. Đây là một khoảng thời gian phù hợp để các doanh nghiệp có thể đầu tư, phát triển và thu hồi vốn.

Đặc khu kinh tế, còn gọi là khu kinh tế tự do, khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế mở, khu thương mại tự do, hay thậm chí đơn giản chỉ là khu kinh tế, khu tự do, là tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt. Trong một khu kinh tế tự do có thể gồm nhiều khu chức năng như khu vực phi thuế quan (khu vực bảo thuế), khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các tiểu khu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, dịch vụ, v.v...

Mọi người đang hiểu sai và có người cố tình hiểu sai. Cái đúng thì các cơ quan phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu chỉnh sửa. Cái gì chưa rõ thì giải trình, giải thích. Chúng ta phải làm khách quan, không sau này lịch sử sẽ xem xét trách nhiệm. Không phải cứ nói mà không suy nghĩ hay không tư duy. Còn nếu cái gì sợ thì không làm được.

Dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc ở trong đó, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc.Luật quy định bình đẳng trong môi trường chung, sự bình đẳng dành cho tất cả các nước, tất cả các thành phần kinh tế. Chúng ta đang mở cửa hội nhập quốc tế nên không hạn chế người này hay người khác.

Đăng nhận xét