Bài mới nhất

13/06/2018

LUẬT AN NINH MẠNG THÔNG QUA – RẬN CHỦ HẾT ĐƯỜNG SỐNG

Kết quả biểu quyết thông qua luật An ninh mạng

Nhắc đến “rận chủ” là nhắc đến những kẻ có khả năng xuyên tạc, biến không thành có, ngậm máu phun người, chúng còn biết sáng tác lịch sử để phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tính đúng đắn, tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực ra, nếu chúng ta chịu quan sát các hoạt động của chúng trên thực tế thì sẽ không khó để nhận ra bản chất “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” của lũ cẩu nô này (luôn rêu rao là vì dân chủ nhân quyền, nhưng điều chúng làm được cho người dân không gì khác là đưa họ vào vòng lao lý bởi các hành vi vi phạm pháp luật, công việc bê trễ, kinh tế suy sụp…). Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân, do mơ hồ về âm mưu của các thế lực thù địch, về bản chất của cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các con rận đề cập hàng ngày, cộng với bản tính dễ tin, dễ ngờ, không có sự kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến nghe, tin và làm theo lời xúi dục của chúng, vô hình chung tiếp tay cho các thế lực thù địch nước ngoài ám hại đất nước, đe dọa độc lập dân tộc – thứ mà bao thế hệ người Việt Nam đã phải đánh đổi bằng xương máu mới có được 

Rất may là mới đây, vào sáng 12/6, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%); 15 đại biểu không tán thành; 28 đại biểu không biểu quyết. Theo đó có 06 nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, 

Điều 8 của Luật quy định chi tiết sáu nhóm hành vi bị nghiêm cấm. 

Người dùng bị cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi: Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;…. 

Các hành vi như: Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác cũng bị cấm. 

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng,… đều nằm trong danh sách cấm của Luật. 

Điều 16 của Luật An ninh mạng quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Đây là những nội dung thông tin không được đăng tải, phát tán trên không gian mạng. 

Điều luật này quy định cụ thể thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. 

Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Điều 16 cũng quy định chi tiết thế nào các thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế... 

Cũng theo điều 16, thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống, bao gồm: Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác... Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại một số khoản được nêu tại Điều 16, phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Đối với việc phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, Điều 16 quy định chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Khi phát hiện thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; Đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến và yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm. 

Bên cạnh đó, điều 26 của Luật có quy định: doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng. Cùng với đó, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. Doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến lĩnh vực nêu trên được yêu cầu đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

Như vậy những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ. Với sự ra đời của luật an ninh mạng, tôi kỳ vọng một “kết thúc có hậu” cho những kẻ bán nước, phản bội đồng bào, dân tộc.

NHÂN TÂM

Hot!

Từ khóa SEO:

48 nhận xét:

Như vậy những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ. Với sự ra đời của luật an ninh mạng, tôi kỳ vọng một “kết thúc có hậu” cho những kẻ bán nước, phản bội đồng bào, dân tộc.

Việc Luật An ninh mạng chính thức được thông qua đã tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt của đám dân chủ cuội, đang ngày đêm hì hục làm anh hùng bàn phím, bốc phét ăn tiền. Những luận điệu rẻ tiền, những cái mồm lúc nào cũng toang toác của đám dân chủ cuội đều sẽ bị dập tắt.

tính đến thời điểm này, trước Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đã có Luật An ninh mạng từ rất lâu. nó cho thấy lý do vì sao trong lĩnh vực quản lý mạng càn có chế tài cụ thể

có thể khẳng định Việt Nam hoàn toàn không phải là đất nước “sáng tạo” ra đạo luật này mà trên thế giới đã có rất nhiều quốc gia đưa ra đạo luật trên.

nếu nghiên cứu kỹ nội hàm từng điều luật bên trong, chúng ta thấy rằng đó chỉ là sự cụ thể hóa chức năng Quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng mà thôi.

Về nội dung các ý kiến này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình các Hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) và Hiệp định CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh.

việc thông qua Luật An ninh mạng cũng không hề cản trở việc lưu thông dòng chảy dữ liệu.

Chính phủ quy định phạm vi doanh nghiệp cụ thể phải áp dụng quy định này nên sẽ cơ bản không gây cản trở lưu thông dòng chảy dữ liệu, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác, kể cả doanh nghiệp khởi nghiệp. Do đó, không thể nói đạo luật này kéo lùi kinh tế Việt Nam.

Việc Luật An ninh mạng chính thức được thông qua đã tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt của đám dân chủ cuội, đang ngày đêm hì hục làm anh hùng bàn phím, bốc phét ăn tiền. Những luận điệu rẻ tiền, những cái mồm lúc nào cũng toang toác của đám dân chủ cuội đều sẽ bị dập tắt.

Nhắc đến “rận chủ” là nhắc đến những kẻ có khả năng xuyên tạc, biến không thành có, ngậm máu phun người, chúng còn biết sáng tác lịch sử để phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tính đúng đắn, tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng từ nay, thông qua luật An ninh mạng thì chúng sẽ không còn được lộng ngôn, lộng hành hay tung tin những thông tin không chính thống nữa, đất nước ta sẽ bình yên rất nhiều khi luật An ninh mạng đã được thông qua.

Như vậy những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ. Với sự ra đời của luật an ninh mạng, tôi kỳ vọng một “kết thúc có hậu” cho những kẻ bán nước, phản bội đồng bào, dân tộc.

Việc Luật An ninh mạng chính thức được thông qua đã tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt của đám dân chủ cuội, đang ngày đêm hì hục làm anh hùng bàn phím, bốc phét ăn tiền. Những luận điệu rẻ tiền, những cái mồm lúc nào cũng toang toác của đám dân chủ cuội đều sẽ bị dập tắt.

Nhắc đến “rận chủ” là nhắc đến những kẻ có khả năng xuyên tạc, biến không thành có, ngậm máu phun người, chúng còn biết sáng tác lịch sử để phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tính đúng đắn, tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực ra, nếu chúng ta chịu quan sát các hoạt động của chúng trên thực tế thì sẽ không khó để nhận ra bản chất “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” của lũ cẩu nô này (luôn rêu rao là vì dân chủ nhân quyền, nhưng điều chúng làm được cho người dân không gì khác là đưa họ vào vòng lao lý bởi các hành vi vi phạm pháp luật, công việc bê trễ, kinh tế suy sụp…).

Vẫn có một bộ phận người dân, do mơ hồ về âm mưu của các thế lực thù địch, về bản chất của cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các con rận đề cập hàng ngày, cộng với bản tính dễ tin, dễ ngờ, không có sự kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến nghe, tin và làm theo lời xúi dục của chúng, vô hình chung tiếp tay cho các thế lực thù địch nước ngoài ám hại đất nước, đe dọa độc lập dân tộc – thứ mà bao thế hệ người Việt Nam đã phải đánh đổi bằng xương máu mới có được

Như vậy những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ.

Luật là ý chí của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nếu không đáp ứng được các tiêu chí đó, luật mới ra đời sẽ không thể tồn tại và không khả thi. Chúng ta thể hiện nguyện vọng của mình, thể hiện lòng yêu nước của mình phải đúng cách của người chủ đất nước. Những hành động đập phá, tấn công cảnh sát, chống đối lại chính quyền, dùng bạo lực để giải quyết quyết sự bực dọc, không đồng tình là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. cần phải được lên án và trừng trị trước pháp luật.

Đến nay đã có hơn 18 quốc gia (trong đó có Hoa kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp,....) đã quy định bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ quốc gia. Mới đây nhất thêm Ấn Độ cũng yêu cầu tương tự.
Với Việt Nam, đến đất ta phải chơi theo luật ta định, Việt Nam luôn tôn trọng những gì phù hợp với pháp luật quốc tế mà không xâm hại đến lợi ích của ta

Như vậy những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ. Với sự ra đời của luật an ninh mạng, tôi kỳ vọng một “kết thúc có hậu” cho những kẻ bán nước, phản bội đồng bào, dân tộc.

Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Điều 16 cũng quy định chi tiết thế nào các thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế...

những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ. Với sự ra đời của luật an ninh mạng, tôi kỳ vọng một “kết thúc có hậu” cho những kẻ bán nước, phản bội đồng bào, dân tộc.

“rận chủ” là nhắc đến những kẻ có khả năng xuyên tạc, biến không thành có, ngậm máu phun người, chúng còn biết sáng tác lịch sử để phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tính đúng đắn, tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực ra, nếu chúng ta chịu quan sát các hoạt động của chúng trên thực tế thì sẽ không khó để nhận ra bản chất “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” của lũ cẩu nô này (luôn rêu rao là vì dân chủ nhân quyền, nhưng điều chúng làm được cho người dân không gì khác là đưa họ vào vòng lao lý bởi các hành vi vi phạm pháp luật, công việc bê trễ, kinh tế suy sụp…).

Vẫn có một bộ phận người dân, do mơ hồ về âm mưu của các thế lực thù địch, về bản chất của cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các con rận đề cập hàng ngày, cộng với bản tính dễ tin, dễ ngờ, không có sự kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến nghe, tin và làm theo lời xúi dục của chúng, vô hình chung tiếp tay cho các thế lực thù địch nước ngoài ám hại đất nước, đe dọa độc lập dân tộc – thứ mà bao thế hệ người Việt Nam đã phải đánh đổi bằng xương máu mới có được

Như vậy những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ.

Không phải người Việt Nam nào trên mạng xã hội cũng phát ngôn một cách có văn hoá. Không phải người Việt Nam nào trên mạng xã hội cũng bày tỏ quan điểm với đầy đủ lý lẽ và dẫn chứng. Không phải người Việt Nam nào trên mạng xã hội cũng chỉ trích một điều gì đó với mục đích chính là để góp ý xây dựng thay vì chỉ chửi cho sướng mồm. Sự tự do không dành cho tất cả mọi người, mà nó chỉ dành cho những ai không lạm dụng quyền tự do của mình mà thôi.

An ninh mạng chỉ cấm các trang web của các tổ chức và cá nhân được cho là độc hại đối với người dân và Quốc gia, cụ thể như trang web của bọn phản động, web có tin tặc hay web đen ...Chúng ta mỗi người dân Việt nam cần tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, để thể hiện lòng yêu nước của mình một cách đúng đắn nhất, tránh tình trạng bị lợi dụng, kích động dẫn tới vi phạm pháp luật.

Những kẻ mạo danh dân chủ hiện nay đang lợi dụng sự phát triển vượt bậc của mạng internet, các đối tượng tăng cường đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ, tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước từ đó nhận được sự tài trợ của các cá nhân, tổ chức bên ngoài. Luật An ninh mạng ban hành đồng nghĩa với việc các nhà dân chủ mất đi “cần câu cơm” của chúng nên chúng đang ra sức phản đối luật này. Nhưng không có nghĩa là chúng có thể làm được gì

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định về công tác an ninh mạng; các quy định hiện có về an toàn thông tin mạng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên không gian mạng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác an ninh mạng. Rất nhiều các cuộc tấn công mạng đã diễn ra khiến chúng ta trở tay không kịp như sự việc mất tiền ở các ngân hàng, sự việc của sân bay vietnam airline. Thiết nghĩ việc triển khai luật an ninh mạng là hoàn toàn cấp thiết

Luật An ninh mạng sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, mà an ninh quốc gia có giữ vững thì mới có tiền đề để phát triển đất nước, trong khi các nhà dân chủ lại đang có âm mưu muốn kiềm chế sự phát triển đó để kiếm lợi cho bản thân. Mà thiết nghĩ cái gì cũng nên có luật của nó, để ta chiếu vào đấy mà cư xử cho đúng mực, cái gì cũng phải rõ ràng, ngay cả luật biểu tình cũng rất cần thiết triển khai

Nếu không nói, viết, đăng tải được các nội dung chống đối, các “ông chủ” bên ngoài sẽ không trả tiền “hoạt động” cho các rận chủ. Sẽ qua cái thời các nhà rận chủ chỉ ngồi điều hòa, lên mạng góp nhặt thông tin từ đó chế biến, bịa đặt là có thể kiếm tiền. Rất có thể chúng sẽ phải rạch mặt ăn vạ kiếm tiền, ôi thật khó khăn mà. Lo sợ cũng phải thôi

Lũ rận sợ bị khóa mõm chứ còn sợ cái gì nữa, khi mà luật an ninh mạng ra đời sẽ làm cho chúng khó lòng mà làm ăn kiếm tiền từ bố mỹ nữa, chỉ có thể xuyên tạc trên mạng xã hội chứ người dân hoàn toàn không mặn mà với biểu tình tập chung nữa rồi. Với tôi, luật này là
đúng đắn, mỗi người phải có trách nhiệm trước những gì mình nói và những điều mình làm, không thể a dua a tòng, không thể tự do là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm

Từ kích động biểu tình phản đối dự thảo Luật đặc khu đến thông qua Luật An ninh mạng, cơ quan an ninh Việt Nam đã làm rõ được âm mưu của các đối tượng là dùng tiền để biến người dân làm “con tốt” trong các cuộc biểu tình và thiệt hại lớn nhất lại thuộc về chính người dân. Sống và làm việc theo pháp luật, hãy triển khai luật để mọi người cùng rõ ràng

Chúng đưa ra nhận định Luật An ninh mạng sẽ thắt chặt thêm việc khống chế những ý kiến bất đồng đối với chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là hành động nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi với đám quan thầy ngoài hải ngoại chứ cũng thừa biết, thế nào đảng và nhà nước ta cũng sẽ thông qua luật này vì nó là điều vô cùng cần thiết rồi.

Ở Việt Nam, những cuộc gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại tài sản Nhà nước, cản trở người thi hành công vụ xảy ra ở Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh… lấy lý do phản đối dự án luật về đặc khu cho thấy những thế lực chính trị xấu, trong đó có cả nước ngoài đã thông qua internet, mạng xã hội chỉ đạo những phần tử lưu manh, nghiện hút, không công ăn việc làm tìm cách tán phát thông tin xuyên tạc về dự luật này để kích động người dân xuống đường chống chính quyền nhân dân.

Xét về lợi ích quốc gia, dân tộc, bao gồm cả quan hệ quốc tế, Luật An ninh mạng không chỉ bảo vệ, bảo đảm tốt hơn độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia (trên không gian điện tử) mà còn tạo điều kiện bảo đảm tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là điều quan trọng nhất đối với mỗi nhà nước trong điều kiện internet, mạng xã hội đang phát triển như vũ bão.

Luật An ninh mạng chỉ cho phép cơ quan chức năng điều tra, làm rõ chủ thể nguồn thông tin xấu độc khi cần thiết mà thôi. Tuy nhiên, đối với những kẻ đã và đang có những âm mưu, kế hoạch lợi dụng internet, mạng xã hội để chống lại Nhà nước Việt Nam hoặc làm tổn thương đến công dân, thì Luật An ninh mạng là một chế tài nghiêm khắc.

Dù thế giới phẳng đến mức nào thì không gian mạng tại mỗi quốc gia vẫn thuộc chủ quyền, trách nhiệm của quốc gia đó. Điều này đặt ra trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ, giữ vững chủ quyền, quyền lợi của người dân nước mình trên internet. Với Việt Nam, vấn đề này lại càng quan trọng, cần thiết khi trình độ và năng lực về công nghệ thông tin của chúng ta còn khá hạn chế nhận thức, thói quen tùy tiện, dễ dãi khi sử dụng internet vẫn tồn tại trong khá nhiều người.

Khi luật an ninh mạng được thông qua những “cần câu cơm” của đám rận sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Thời gian tới, không gian mang chỉ tồn tại những thông tin trung thực, có lợi cho đời sống của người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc đám rận hết đất sống, bởi bản thân lũ rận sống được, thậm chí “đổi đời” là nhờ nguồn viện trợ từ các thế lực thù địch nước ngoài, để phục vụ cho mưu đồ chống Việt Nam, vậy nên nếu tới đây chúng không thể tuyên truyền, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh trật tự,…thì tin rằng với những kẻ thực dụng như Mỹ và đồng minh thì họ cũng không ngu gì ném tiền qua cửa sổ. Với sự ra đời của luật an ninh mạng, tôi kỳ vọng một “kết thúc có hậu” cho những kẻ bán nước, phản bội đồng bào, dân tộc.

Những đối tượng lo ngại vô lý về Luật An ninh mạng thì có thể dùng các biện pháp tuyết phục, giáo dục, giải thích để cho họ hiểu đúng. Còn đối với những kẻ quyết liệt chống lại Luật An ninh mạng thì có thể coi đó là các hành vi chống lại việc khẳng định của quyền, độc lập, an ninh quốc gia và trật tự xã hội của Việt Nam trên không gian mạng và đó là những hành vi phản quốc. Với việc Luật An ninh mạng được thông qua và có hiệu lực sau nửa năm nữa, chắc chắn Việt Nam sẽ có hành lang pháp lý chuẩn mực để bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.

uy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân, do mơ hồ về âm mưu của các thế lực thù địch, về bản chất của cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các con rận đề cập hàng ngày, cộng với bản tính dễ tin, dễ ngờ, không có sự kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến nghe, tin và làm theo lời xúi dục của chúng, vô hình chung tiếp tay cho các thế lực thù địch nước ngoài ám hại đất nước, đe dọa độc lập dân tộc – thứ mà bao thế hệ người Việt Nam đã phải đánh đổi bằng xương máu mới có được

Với những lý do chúng đưa ra thì đó là những nỗi sợ xuất phát từ tâm lý đoán định rằng bản thân sẽ bị xử lý theo đúng luật định nếu luật này ra đời. Cùng với đó là lấy cớ, lấy lý do để khuếch trương thanh thế. Bên cạnh đó chúng đưa lên những nhận xét, đánh giá thể hiện cái nhìn thiếu khả thi, bức tranh ảm đạm chẳng có cơ sở về hiệu quả cũng như tính thực tế của Luật này.

việc xây dựng và thông qua Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết và hợp lý đối với Việt Nam trong tình hình hiện nay. Nó sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình; để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam tuân thủ thực hiện, phát huy tối đa khả năng phát triển của bản thân.

Sáng ngày 12/6/2018 vừa qua, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ Đại biểu tán thành đạt 423/466 (chiếm 86,86%). Có thể khẳng định, đây là một đạo luật rất quan trọng, được Quốc hội thông qua và sắp tới có hiệu lực thi hành vào thời điểm rất hợp lý, nhất là trong bối cảnh mạng Internet phát triển ở mức chóng mặt như hiện nay.

Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh... đã làm cho không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn.

Chúng ta thử hình dung xem hệ thống mạng máy chủ của các hãng hàng không quốc gia, của hệ thống tài chính ngân hàng của các cổng thông tin điện tử của Đảng, Chính phủ mà bị tấn công, chiếm quyền điều khiển mà bị phá hoại thì hậu quả sẽ như thế nào. Vì vậy, việc ban hành Luật An ninh mạng hết sức cần thiết và phù hợp, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của tình hình thực tiễn hiện nay.

Luật An ninh mạng đề cập chi tiết, cụ thể những nội dung giữ vai trò bảo đảm các hoạt động trên không gian mạng luôn hữu ích với người sử dụng, góp phần tạo dựng môi trường giao thương, học tập, trao đổi, giao lưu, tâm tình. Chính do vậy, xét đến cùng, số người vì không được đáp ứng đòi hỏi ích kỷ, lo ngại không còn cơ hội chửi bới, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ chính quyền, xúc phạm người khác, sợ hãi việc làm xấu xa trên internet hay mạng xã hội sẽ bị lộ tẩy… nên bác bỏ, phủ nhận, xuyên tạc, gán cho Luật An ninh mạng điều tự thân luật không chuyển tải. Hành vi đó là vô trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.

Còn nhớ, các mạng truyền thông xã hội đã bị các lực lượng chống đối lợi dụng để thực hiện cái gọi là mùa Xuân Arab, kích động làn sóng biểu tình, gây bạo loạn và tiến tới lật đổ các chính phủ hợp hiến tại Tunisia, Ai Cập, Yemen, Libya,…Theo một cuộc điều tra của Al Jazeera, có tới 90% số người được hỏi tại Tunisia và Ai Cập đã thừa nhận rằng họ từng sử dụng mạng xã hội Facebook để loan truyền lời kêu gọi các cuộc biểu tình. Những thông tin giả mạo, bịa đặt, xuyên tạc mang tính kích động được phát tán một cách nhanh chóng, khiến người dân không đủ tỉnh táo và bị cuốn vào làn sóng bạo loạn, lật đổ.

Khi mọi hoạt động của con người trong các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội tới an ninh, quốc phòng đều phụ thuộc đáng kể vào sự vận hành của máy tính và các thiết bị có kết nối Internet, việc bảo đảm an ninh mạng đang trở thành một trong những thách thức mang tính thời đại

Luật quy định các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu không vi phạm an ninh quốc gia thì thoải mái, còn liên quan đến an ninh quốc gia thì phải cấm. Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đương nhiên phải ngăn chặn.

Đăng nhận xét